Szolgáltatások - 348487-2016

07/10/2016    S194

Belgium-Brüsszel: „Környezetvédelmi szakpolitikai tudományos” hírfigyelés: a környezetvédelmi politika szempontjából releváns tudományos információ biztosítása – az új technológiákra, innovációkra és újonnan felmerülő környezeti kockázatokra összpontosítva

2016/S 194-348487

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Környezetvédelmi szakpolitikai tudományos” hírfigyelés: a környezetvédelmi politika szempontjából releváns tudományos információ biztosítása – az új technológiákra, innovációkra és újonnan felmerülő környezeti kockázatokra összpontosítva.

Hivatkozási szám: ENV.F.3/SER/2016/0001.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés általános célkitűzése, hogy javítsa az új tudományos megállapításoknak a környezetvédelmi politika kidolgozása és annak megvalósítása során történő felhasználását, valamint hogy általában javítsa a tudomány és politika közötti kapcsolatot, különösen összpontosítva ugyanakkor az új technológiákra és innovációkra, kitérve továbbá az abból adódó előnyökre/lehetőségekre és az ismert környezeti kockázatokra, továbbá az újonnan felmerülő környezeti kockázatokra is.Ezen célkitűzés elérésének elősegítése érdekében a következő tevékenységekre és eredményekre van szükség (érthető, nem szakmai és helyes angol nyelven biztosítandó): hírfigyelő szolgáltatás, környezetvédelmi témákkal kapcsolatos rövid összefoglalók, terjesztés és promóció.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 491 280.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – szolgáltatási szerződés.

12 hónapra vonatkozó szerződés, amely 2 alkalommal (összesen 36 hónapos időszakra) meghosszabbítható. A költségvetés évente 165 000 EUR, amely kétszer újítható meg. A teljes költségvetés így 495 000 EUR.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt munkamódszer minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Egyértelműség és tömörség / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 052-086107
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 070203/2016/735860/SER/ENV.A.3
Elnevezés:

„Környezetvédelmi szakpolitikai tudományos” hírfigyelés: a környezetvédelmi politika szempontjából releváns tudományos információ biztosítása – az új technológiákra, innovációkra és újonnan felmerülő környezeti kockázatokra összpontosítva

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: University of the West of England
Postai cím: Commercial Services Department, Frenchay Campus, Coldharbour Lane
Város: Bristol
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: BS16 1QY
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 495 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 491 280.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 11 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

6 % + 2 % + 3 %.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Ez a hirdetmény korábban a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű előzetes összesített hirdetményben „környezetvédelmi szakpolitikai tudományos hírfigyelésre irányuló szerződés” címen került közzétételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2016