Services - 34850-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Amsterdam: Office automation services

2022/S 015-034850

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
National registration number: 172143209
Postal address: Hoogoorddreef 54 E
Town: Amsterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1101 BE
Country: Netherlands
Contact person: Bart van Kempen
E-mail: inkoopcontractmanagement@fsb-ssc.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Advies, ter beschikking stellen, beheer Kantoorautomatisering

II.1.2)Main CPV code
72513000 Office automation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van het aanbestedingsproject is het selecteren en contracteren van één Opdrachtnemer die samen met de fusieorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland een uniform landelijke Kantoorautomatisering omgeving met IT infrastructuur kan realiseren, waarbij de Organisaties (gefaseerd) worden gemigreerd (de Migratie) naar deze nieuwe omgeving en de Opdrachtnemer het complexe beheer op zich neemt. Onder het complexe beheer vallen alle beheertaken die uitgevoerd moeten worden in verband met uitvoering van de Opdracht, met uitzondering van die beheertaken die Opdrachtgever zelf worden uitgevoerd.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Voor ca 1000 gebruikers

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Beschrijving van het resultaat / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Beschrijving van het proces / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Interview met sleutelpersonen / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

OPTIE: Opdrachtgever kan Opdrachtnemer opdragen om koppeling van de (SaaS) Applicaties aan de Kantoorautomatisering omgeving uit te voeren en deze te ontsluiten via het Portaal.

De Opdrachtgever roept deze optie in indien een Applicatie bedrijfsbreed wordt aangeboden en ontsloten moet worden, waarvoor Opdrachtgever zelf geen capaciteit heeft. Het gaat om o.a. het personeel informatie-, financiële informatiesystemen en planningsysteem. De tarieven voor deze werkzaamheden moeten in lijn liggen met de door Inschrijver aangeboden tarieven op het prijzenblad of het overzicht van standaardtarieven. Het inroepen van deze optie is geen wezenlijke wijziging.

OPTIE: Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de duur van de Overeenkomst de samenwerkfunctionaliteit door te laten groeien als vervanging van de vaste telefonie, eventuele werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer. Door inroepen van deze optie, wordt de samenwerkfunctionaliteit en het datagebruik daarvan, in omvang hoger. Omdat de uitvraag uitgaat van een pay per use model, valt deze verhoging binnen de scope van de aanbesteding. De werkzaamheden die Opdrachtnemer voor uitvoeren van deze optie moet verrichten, worden door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen. De tarieven voor deze werkzaamheden moeten in lijn liggen met de door Inschrijver aangeboden tarieven op het prijzenblad of het overzicht van standaardtarieven. Deze optie wordt ingeroepen indien het gebruik van de vaste telefonie zo laag is, dat het voor BVO NL niet meer rendabel is de infrastructuur en abonnementskosten te betalen. Het inroepen van deze optie leidt niet tot een wezenlijke wijziging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-434999
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Na beoordeling van binnengekomen inschrijvingen heeft Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) moeten vaststellen dat ongeldige inschrijvingen zijn ingediend en dat niet tot gunning van de opdracht kan worden overgegaan. FSB heeft zich beraden over de ontstane situatie en heeft besloten de aanbesteding in te trekken. Aan dit besluit liggen verschillende overwegingen ten grondslag.

Een analyse van de aanbestedingsstukken en de ontvangen inschrijvingen liet zien dat er verschillende onduidelijkheden in de aanbestedingsstukken zaten. Ook blijken bepaalde begrippen in de aanbestedingsstukken onvoldoende nauwkeurig gedefinieerd en toegelicht te zijn, waardoor inschrijvers deze verschillend hebben geïnterpreteerd. Dit heeft ertoe geleid dat de biedingen naar het oordeel van FSB onderling niet vergelijkbaar zijn, en FSB met de huidige opzet van de aanbesteding niet heeft weten te bereiken wat zij aanvankelijk voor ogen had.

Bij het opstellen van de nieuwe opdracht zal uiteraard rekening worden gehouden met de bevindingen met betrekking tot de (ingetrokken) aanbesteding. De opdracht zal daardoor niet alleen beter aansluiten bij de (veranderde) behoeften van FSB, maar ook onduidelijkheden wegnemen.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: info@rechtbank.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022