A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 348647-2020

24/07/2020    S142

Magyarország-Zalaegerszeg: Magasépítési munka

2020/S 142-348647

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos utca 17–19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Mariann
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502131
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaegerszeg.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás, építés

Hivatkozási szám: EKR001110382018
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás,építés,parkoló építés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4–6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosításA Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

Tervezett beépített terület: 1224 m2

Tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

Épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

— az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

— a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzése A felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

— Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém. A monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

Tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2Összesen: 1150,95 m2

— Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3 %-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 630
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 118-288795

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás,építés,parkoló építés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 483 913 110.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/07/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4–6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosítás A Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

Tervezett beépített terület: 1224 m2

Tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

Épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

— az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

— a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzése A felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

— Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém. A monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

Tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2Összesen: 1150,95 m2

— Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3 %-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 630
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 485 008 110.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződésmódosítás dátuma: 2020. július 14.

3.1.2. Az Alapszerződés III. pontja a következők szerint módosul:

„1./Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 5 485 008 110 Ft, azaz ötmilliárd-négyszáznyolcvanötmillió-nyolcezer-száztíz forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére. A vállalkozási díj részletezését a szerződés III.9. pontja rögzíti.”

„10./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:

10.1. Nettó vállalási ár (tervmódosítás, engedélyeztetés, szükség esetén építéshatósági engedély módosítás Mindszentyneum): 22 932 000 Ft

10.2. Nettó vállalási ár (parkoló jogerős engedélyek, különösen útépítéssel, zárt csatornaépítéssel kapcsolatos engedélyek megszerzése) 11 875 500 Ft

10.3. Nettó vállalási ár (Mindszentyneum és parkoló kivitelezés): 5 450 200 610 Ft

Nettó vállalási ár ÖSSZESEN: 5 485 008 110 Ft

ÁFA összege (27 %): 1 480 952 190 Ft

Bruttó vállalási ár: 6 965 960 300 Ft, azaz hatmilliárd-kilencszázhatvanötmillió-kilencszázhatvanezer-háromszáz forint.

A Vállalkozási Díj a tartalékkeret összegét nem tartalmazza. A tartalékkeret összegét a Szerződés V. 14. pontja rögzíti.”

3.2.

Megrendelő a szerződésmódosításban rögzített megnövekedett ellenérték okán további – a rögzített részszámlákon túl – egy darab, a különbözetként jelentkező ellenértékű számla kiállítására ad lehetőséget a végszámlával egyidejűleg.

A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés V. 4./ pontja módosításra kerül az alábbiak szerint.

3.2.2. Az Alapszerződés V. 4./. pontja a következők szerint módosul:

Mindszentyneum és parkoló kivitelezés

Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése alapján 11 db részszámla és végszámla, valamint a végszámlával egyidejűleg egy további számla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:

1. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 5 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozási díj: a 10.3. pont szerinti nettó díj 5 %-a

2.fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 10 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 5 %-a

3.fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 5 %-a

4 fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 20 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 5 %-a

5 fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10 %-a

6. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10 %-a

7. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10 %-a

8 fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10 %-a

9. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 70 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10 %-a

10. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10 %-a

11. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 90 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10 %-a

12. fizetési ütem

— (végszámla) (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10 %-a és további egy

— (számla) a szerződésmódosításban rögzített ellenérték növekedés miatt a részszámlákban el nem számolható különbözetként jelentkező ellenértékkel megegyező értékről.

A szerződésmódosítás nem érinti az Alapszerződésben meghatározott tartalékkeret és jólteljesítési biztosíték mértékét, azok vetítési alapja az Alapszerződésben meghatározott módosítás nélküli nettó vállalkozói díj.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

"1. Vállalkozó jelezte, hogy a megelőző régészeti kutatás során feltárt STR320 és STR307 épített örökséggé nyilvánított téglaégető kemencék biztonságos megóvása és megtartása semmilyen építéstechnológia esetén nem volt megoldható, mivel a szomszédos Göcseji Múzeum aláalapozása, valamint a résfalas munkagödör határolás kialakítása nagy tömegű munkagépek mozgatását igényelte a területen, a munkák nagy rezgésekkel járnak.

A kivitelezés alatt nem óvhatók meg, elengedhetetlen a pontos dokumentálás után azok helyszínről történő elszállítása

Az Örökségvédelmi Osztály – a feltárást végző Múzeumnak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján tett, a régészeti emlék megőrzésére vonatkozó javaslata alapján – a ZA-05D/EU/50-5/2020. számú határozatával hozzájárult a helyszínről történő szakszerű kiemeléshez és ideiglenes jelleggel történő elszállításához a Göcseji Múzeum szakmai irányítása mellett.

A hatósággal történt egyeztetés alapján a kemencék eredeti helyükhöz közeli bemutatását az épület pinceszintjén tervezett kiállítótérben lehet megvalósítani, mely szükségessé teszi a pinceszinti tervek módosítását.

2. A szomszédos Göcseji Múzeum felújítása során felmerülő, előre nem látható problémák miatt változott a Göcseji Múzeum felújításának műszaki tartalma, mely maga után vonja a szomszédos telken épülő Mindszentyneum kiviteli terveinek felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását (pl. tetőidom illesztése, pinceszinti kiállítótér új menekülő ajtaja).

3. A szerződésmódosítás időpontja előtt a Mindszentyneum és parkoló kivitelezés készültsége elérte az 5 %-ot, így az első fizetési ütem a feladat tekintetében teljesítésigazolásra és kiszámlázásra került. A százalékos készültséghez tartozó, még ki nem számlázott fizetési ütemek esetében a megnövekedett ellenérték részszámlákba építése a szerződésmódosítást követő készültségi fokoknál kiállítandó számláknál lehetséges. A már kifizetett és az esetlegesen további – szerződésmódosításban rögzített megnövekedett ellenérték alapján kiállított – számlák összértéke a végszámla kiállításakor eltér a módosításban rögzített vállalási díj összegétől. Emiatt a számlázási rend egy, a végszámlával egyidőben kiállítható – matematikailag különbözetként jelentkező ellenértékű – számlával bővül.

A részletes áttervezési program, valamint a megváltozott műszaki tartalomhoz kapcsolódó kivitelezői ajánlat jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi."

"4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglat rendelkezéseivel az alábbiak szerint:

4.2. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. (Kbt. 141. § (2) bekezdésének a. pontja)

4.3. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át, az ellenérték növekedése: nettó 1 095 000 Ft. (Kbt. 141. § (2) bekezdésének b. pontja)

4.4. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

4.5. A Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Tárgyi szerződésmódosításban a további egy számla benyújtásának lehetősége az érték változásával függ össze. (Kbt. 141. § (3) bekezdés)"

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 483 913 110.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 485 008 110.00 HUF