Tjenesteydelser - 348670-2019

25/07/2019    S142

Spanien-Alicante: Levering af undervisningstjenester til EUIPO

2019/S 142-348670

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante
NUTS-kode: ES521 Alicante/Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5174
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af undervisningstjenester til EUIPO

Sagsnr.: AO/005/19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80500000 Uddannelsestilbud
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet for dette udbud er underskrivelsen af maksimalt 3 rammeaftaler efter kaskadeprincippet pr. parti for at levere (via de fremtidige kontrahenter) forskellige uddannelseskurser, konferencer, seminarer, coaching og e-læringsaktiviteter, såvel som det dertil hørende uddannelses- og undervisningsstøttemateriale i alle formater.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Intellektuel ejendomsret (IP).

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80500000 Uddannelsestilbud
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante/Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette parti vedrører udformning og levering af uddannelses- og undervisningsaktiviteter vedrørende intellektuel ejendomsret (IP) for Kontorets personalemedlemmer. Disse tjenesteydelser inkluderer levering af undervisere, kursusmateriale og dokumentation, udarbejdelse og behovsanalyse samt evalueringsrapporter efter levering. Hovedformålet for dette parti er at tilbyde foredrag af høj akademisk standard vedrørende et udvalg af emner inden for intellektuel ejendomsret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bløde færdigheder og faglig viden

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80500000 Uddannelsestilbud
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante/Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette parti vedrører udformning og levering af undervisningsaktiviteter, dvs. undervisning, coaching, standard e-læring, blandet læring, materiale til undervisningsstøtte samt konferencer, til udvikling af de bløde færdigheder og den faglige viden for Kontorets personalemedlemmer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/09/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver må sende op til 2 repræsentanter. De besøgendes navne og numrene på deres identitetspapirer skal meddeles kontoret pr e-mail til procurement@euipo.europa.eu inden 23.9.2019.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3). Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2019