Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 348686-2019

TINázovBelgicko-Brusel: Pomoc Európskej sieti manažérov infraštruktúry (PRIME) v jej činnostiach
NDČíslo zverejnenia oznámenia348686-2019
PDDátum uverejnenia25/07/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka142
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate General for Mobility and Transport
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný18/07/2019
DTLehota na predloženie02/09/2019
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)71311200 - Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ