Služby - 348686-2019

25/07/2019    S142

Belgie-Brusel: Poskytování pomoci evropské síti provozovatelů infrastruktury (PRIME) při vykonávání činností

2019/S 142-348686

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise — Directorate General for Mobility and Transport
Poštovní adresa: Avenue du Bourget 1
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1140
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Ms Annika Kroon
E-mail: MOVE-PRIME-KPIS@ec.europa.eu
Tel.: +32 22964493
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/transport/index_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5064
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování pomoci evropské síti provozovatelů infrastruktury (PRIME) při vykonávání činností

II.1.2)Hlavní kód CPV
71311200 Poradenství v oblasti dopravních systémů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy je externě poskytnout Evropské komisi v krátké lhůtě vysoce kvalifikované odborné znalosti na podporu činností PRIME (evropské sítě provozovatelů železniční infrastruktury) prováděných dle článku 7f směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru ve znění směrnice (EU) 2016/2370. Úkoly, na něž se vztahuje tato výzva k podání nabídky, mohou sestávat z technické, analytické, komunikační a administrativní pomoci ve 3 oblastech:

1) podpora měření výkonnosti provozovatelů železniční infrastruktury;

2) tematické studie a ad-hoc projekty týkající se správy infrastruktury;

3) pomoc při přípravě akcí a komunikační služby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 550 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 550 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Celková odhadovaná hodnota rámcové smlouvy je v případě doby trvání 4 let ve výši 1 550 000 EUR. Tato částka představuje strop rámcové smlouvy. Celková odhadovaná hodnota prvních dvou let je 800 000 EUR s možností prodloužení smlouvy o další 2 roky s odhadovanou dodatečnou hodnotou 750 000 EUR.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Podpůrné opatření programu CEF

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/09/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/09/2019
Místní čas: 14:30
Místo:

Rue de Mot 28 — 1040 Brussels, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/07/2019