Supplies - 348971-2020

24/07/2020    S142

Poland-Bydgoszcz: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2020/S 142-348971

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Postal address: ul. ks. R. Markwarta 7
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-015
Country: Poland
Contact person: Monika Świerblewska
E-mail: mswierblewska@wspr.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 523230413
Fax: +48 523230450

Internet address(es):

Main address: www.wspr.bydgoszcz.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wspr.bydgoszcz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Reference number: DOZP.240.10.2020
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.Termin przydatności do użycia oferowanego przedmiotu zamówienia musi być nie krótszy niż 80 % terminu ważności od daty złożenia zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 8, ul. ks. R. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Termin przydatności do użycia oferowanego przedmiotu zamówienia musi być nie krótszy niż 80 % terminu ważności od daty złożenia zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Brak zapewnienia ciągłości dostaw dla zespołów ratownictwa medycznego.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/08/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/08/2020
Local time: 12:15
Place:

W siedzibie Zamawiającego przy ul. ks. R. Markwarta 7 w Bydgoszczy, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Po upływie 12 miesięcy.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Mediacja – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Town: Bydgoszcz
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2020