Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 348984-2021

09/07/2021    S131

Suomi-Helsinki: Rautateiden liikkuva kalusto

2021/S 131-348984

Hankintailmoitus – erityisalat

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: VR-Yhtymä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1003521-5
Postiosoite: PL 488 (Radiokatu 3)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-00101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Toni Korpimäki
Sähköpostiosoite: hankinta.kilpailutus@vr.fi
Puhelin: +358 504494740
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vr.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=355070&tpk=c62d373e-8845-4577-afac-19d62a1b6d27
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=355070&tpk=c62d373e-8845-4577-afac-19d62a1b6d27
I.6)Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Autovaunut

Viitenumero: HH-448TK
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
34620000 Rautateiden liikkuva kalusto
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

VR-Yhtymä Oy (jäljempänä myös VR) käynnistää tällä ilmoituksella autovaunujen hankintamenettelyn tässä ilmoituksessa annettujen tietojen mukaisesti. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelynä.

Ehdokkaan on täytettävä tässä osallistumispyynnössä ilmoitetut kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset (ns. osallistumiskriteerit) päästääkseen mukaan neuvotteluvaiheeseen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat määrät ovat seuraavat:

— Autovaunut rautateille kahdeksan (8) kpl

— Optio enintään 30 autovaunulle. VR varaa oikeuden jakaa optiot useaan erään.

Hankinnan kohde täsmentyy neuvotteluiden aikana, ja lopullinen hankinnan kohde kuvataan lopullisessa tarjouspyynnössä.

Hankinnan toteutuminen ja sen lopullinen sisältö on riippuvainen liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) kanssa neuvoteltavan ostoliikennesopimuksen lopullisesta sisällöstä. Mikäli LVM:n kanssa neuvoteltava ostoliikennesopimus ei toteudu tai se toteutuu sellaisena, ettei hankinnalle ole tarvetta, VR keskeyttää hankinnan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 240
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Edellä ilmoitettu 240 kuukauden sopimuksen voimassaoloaika perustuu VR:n arvioon autovaunujen toimitusajasta sekä mahdollisesta 30 autovaunun suuruisesta optiosta. Mikäli edellä mainittuja optioita ei käytetä, VR:n arvio sopimuksen kestosta on tällöin 60 kuukautta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ks. yllä tarkoitetut optiot.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/08/2021
Paikallinen aika: 20:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Ehdokas/tarjoaja sitoutuu käyttämään VR-Yhtymä Oy:llä käytössä olevaa sähköistä tilaus- ja ostolaskujärjestelmää sekä noudattamaan seuraavia laskutukseen liittyviä ohjeita:

http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yhteystiedot/laskutustiedot/

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/07/2021