Supplies - 348990-2022

Submission deadline has been amended by:  406356-2022
29/06/2022    S123

Poland-Gdansk: Autoclaves

2022/S 123-348990

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
National registration number: 9570730409
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-952
Country: Poland
Contact person: Łukasz Gutaszewski
E-mail: lgutaszewski@uck.gda.pl
Telephone: +48 585844899
Internet address(es):
Main address: www.uck.pl
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Dział Zamówień Publicznych UCK
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-952
Country: Poland
Contact person: Łukasz Gutaszewski
E-mail: lgutaszewski@uck.gda.pl
Telephone: +48 585844899
Internet address(es):
Main address: www.uck.pl
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

112/PN/2022 Dostawa sprzętu medycznego dla UCK.

Reference number: 112/PN/2022
II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a, 4b, 4c i 4d do SWZ, zwanej dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 – Autoklaw (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SWZ,

Część 2 – Sterylizator parowy przelotowy (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SWZ,

Część 3 – Aparat USG z głowicami śródoperacyjnymi (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4c do SWZ,

Część 4 – Zestaw pipet automatycznych (4 kpl.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4d do SWZ,

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 748 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Główna Siedziba Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Smoluchowskiego 17

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 4a do SWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następującą część:

Część 1 – Autoklaw (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SWZ,

3. Wymieniony wyżej sprzęt medyczny musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 4a do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 4a do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot postępowania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Główna Siedziba Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Smoluchowskiego 17

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 4b do SWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następującą część:

Część 2 – Sterylizator parowy przelotowy (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SWZ,

3. Wymieniony wyżej sprzęt medyczny musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 4b do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 4b do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 140
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot postępowania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Główna Siedziba Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Smoluchowskiego 17

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 4c do SWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następującą część:

Część 3 – Aparat USG z głowicami śródoperacyjnymi (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4c do SWZ,

3. Wymieniony wyżej sprzęt medyczny musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 4c do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 4c do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot postępowania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Główna Siedziba Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Smoluchowskiego 17

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 4d do SWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następującą część:

Część 4 – Zestaw pipet automatycznych (4 kpl.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4d do SWZ,

3. Wymieniony wyżej sprzęt medyczny musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 4d do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 4d do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot postępowania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/07/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/07/2022
Local time: 10:00
Place:

Portal smartPZP (https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk) Dział Zamówień Publicznych UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 7 900,00 zł, a dla ofert częściowych zgodnie z poniższym wykazem:

Część 1: 400,00 zł

Część 2: 2 600,00 zł

Część 3: 4 500,00 zł

Część 4: 400,00 zł

W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 71 1130 1121 0006 5499 6720 0009. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą

i godziną składania ofert.

5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 2 lit 2) – 2 lit 4) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97ust.7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart.107 ust. 2 lub art. 128 ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

7. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2022