Services - 34939-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások

2022/S 015-034939

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15830731242
Postai cím: Kálvária Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turócszi Gábor
E-mail: turoczi.gabor@nive.hu
Telefon: +36 706471542
Fax: +36 14775659
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nive.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.nive.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Beruházás lebonyolítói szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001691722021
II.1.2)Fő CPV-kód
71311100 Általános mérnöki támogatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

RRF-2.0.0-2021-00001 XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében beruházás lebonyolító szolgáltatás

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311100 Általános mérnöki támogatási szolgáltatások
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

A Megbízó által megjelölt magyarországi helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

RRF-2.0.0-2021-00001 XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében Beruházás lebonyolító szolgáltatás mindösszesen nettó 1 225 000 000,- Ft keretösszegben. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget.

Megbízott tevékenysége áll:

1. a feladatleírásban (és a vonatkozó szerződésben) meghatározott feladatokból, a Program keretében közel 50 helyszínen, összesen mintegy 220 000 m2 szintterületet érintő beruházás lebonyolítói feladatokból;

2. a különböző tervfázisokban rendelkezésre álló dokumentumok egyszeri áttekintése és a következőkben megtervezésre kerülő tervdokumentációk szakágankénti műszaki véleményezéséből, illetve ezekkel összefüggő műszaki tanácsadásból;

3. a különböző helyszíneken zajló feladatok műszaki előkészítési, terveztetési és kivitelezési feladatok egységes beruházói szemléleti koordinációjából, és a projektmenedzsment támogatásából.

A beruházás lebonyolítói szolgáltatásban érintett épületek közhasználatú illetve oktatási épületek, amelyek nettó hasznos alapterülete a 2700 m2-et meghaladja.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3./M2.2. pontban előírt feltételekkel rendelkező további szakemberek száma (min. 0 max. 2 fő) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3./M2.3. pontban előírt feltételekkel rendelkező további szakemberek száma (min. 0 max. 2 fő) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3./M2.4. pontban előírt feltételekkel rendelkező további szakemberek száma (min. 0 max. 2 fő) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő bevon-e a teljesítésbe további tartószerkezeti szakértői („SZÉS 1”) vagy tartószerkezeti tervezői ( „T”) jogosultsággal rendelkező szakembert. (Igen/nem) / Súlyszám: 12,5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

RRF-2.0.0-2021-00001 XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program

II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban ajánlatkérő az „Ár szempont” esetében a „Mérnök napidíjat (nettó Ft/nap/fő)” értékeli.

A II.2.7. pontban megadott szerződés kezdésének dátuma tervezett dátum, az a szerződés megkötésének dátumának függvényében változhat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 255-674899
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Beruházás lebonyolítói szolgáltatás

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján visszavonta.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2022