Works - 349400-2017

06/09/2017    S170    - - Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări de construcţii de drumuri

2017/S 170-349400

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Directia Achizitii Infrastructura Rutiera, În atenția: dlui Horia Nicolae, director DAIR, Bucuresti 010873, România. Telefon: +40 212643292. Fax: +40 213186662. E-mail: daniela.preda@andnet.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 12.7.2017, 2017/S 131-268812)

În ceea ce priveşte:
CPV:45233120, 45221111, 71322500

Lucrări de construcţii de drumuri

Lucrări de construcţii de poduri rutiere

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

În loc de: 

III.2.3) Capacitatea tehnică:

(...)

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.

(...)

(...)

Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.

Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

(...)

A se citi: 

III.2.3) Capacitatea tehnică:

(...)

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.

(...)

(...)

Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.

Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

(...)

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare.

Autoritatea contractanta adopta masurile de remediere mai sus mentionate in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 101/2016 ca urmare a emiteri Deciziei CNSC nr. 2134/C11/2676/21.8.2017.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 1.9.2017 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro