Works - 349402-2017

06/09/2017    S170    - - Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări de izolare termică

2017/S 170-349402

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Directia Generala Investitii, În atenția: Iulian Gheorghe, Bucuresti 060204, România. Telefon: +40 0213180144. Fax: +40 0213180143. E-mail: achizitiips6@yahoo.com

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 2.8.2017, 2017/S 146-302904)

În ceea ce priveşte:
CPV:45321000, 71320000, 71356200

Lucrări de izolare termică

Servicii de concepţie tehnică

Servicii de asistenţă tehnică

În loc de: 

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

7.9.2017 (0:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

2.10.2017 (0:00)

A se citi: 

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

28.9.2017 (0:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

23.10.2017 (0:00)

Alte informații suplimentare

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 26.1.2018, ora: 00:00