A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 349443-2016

07/10/2016    S194

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2016/S 194-349443

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM)” megvalósításához szükséges teljeskörű tervdokumentáció elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM)” megvalósításához szükséges teljeskörű tervdokumentáció elkészítése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM)” megvalósításához szükséges teljeskörű tervdokumentáció elkészítése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/09/2015
Befejezés: 30/06/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 204-371131

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM)”megvalósításához szükséges teljeskörű tervdokumentáció elkészítése.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/09/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mérték Építészeti Stúdió Kft.
Postai cím: Lónyay u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1098
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 549 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM)” megvalósításához szükséges teljeskörű tervdokumentáció elkészítése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/09/2015
Befejezés: 30/06/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 549 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mérték Építészeti Stúdió Kft.
Postai cím: Lónyay u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1098
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek megállapítják, hogy a Tervezési Szerződés 11.7. pontja értelmében amennyiben az első Vázlattervhez képest az összes bruttó szintterület növekedése meghaladja a 10 %-ot, a Szerződő Feleknek a Tervezési Szerződés díjának módosítására is lehetőségük van, a vonatkozó közbeszerzési jogszabályok szerint, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.

Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Tervezési Szerződés 2.1.1. pontjában meghatározott tervezési díjat módosítják.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az elfogadott Építési engedélyezési terv szerint az első Vázlattervben meghatározott összes bruttó szintterület mennyisége 32 793 m²-ről 37 007,43 m²-re nőtt. Az elfogadott Engedélyezési terv szerint a területnövekedésen túlmenően- a Tervező feladatát képezi az alábbi változásoknak az engedélyezési-, és kiviteli tervekben való megjelenítése is:

— az épület felszíni részét a megváltozott helyszínre át kellett helyezni a szerkezet és teljes épület kialakításának módosításával,

— valamennyi, a területen érintett meglévő fa átültetésre kerül, új favédelmi terv tervezése vált szükségessé,

— a mélygarázs megközelítése új vonalvezetéssel áttervezésre került,

— a Hermina úton a troli felsővezetékek kiváltásának szükségessége merült föl, a beszállítások biztosítására, ez a közművek áttervezését teszi szükségessé,

— az ELMÜ az épületben közcélú trafó elhelyezését kívánja megoldani, a tervek részleges áttervezése szükséges, közmű, elektromos, építészet szerkezet, gépészet vonatkozásában.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 549 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 750 000 000.00 HUF