The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 34953-2022

21/01/2022    S15

Poland-Gdansk: Street-cleaning services

2022/S 015-034953

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
National registration number: 5840900085
Postal address: ul. Partyzantów 36
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-254
Country: Poland
E-mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Telephone: +48 583412041
Fax: +48 585244609
Internet address(es):
Main address: http://www.gzdiz.gda.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie infrastrukturą drogową i zielenią

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury drogowej

Reference number: 72/B/PC/2020
II.1.2)Main CPV code
90611000 Street-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska - 5 Zakresów

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 847 652.64 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

zakres 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Gmina Miasta Gdańsk

II.2.4)Description of the procurement:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie pasów drogowych / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Weighting: 5
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

zwiększenie ilości usług w poszczególnych pozycjach do 30 % i lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 253-638727
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

zakres 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LOG Paweł Mątowski
Postal address: Modrzewiowa 26
Town: Golub-Dobrzyń
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 87-400
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 946 508.26 PLN
Total value of the contract/lot: 4 847 652.64 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale II Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022