The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 349771-2022

29/06/2022    S123

Romania-București: Rolling stock

2022/S 123-349771

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 096-264680)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Autoritatea pentru Reforma Feroviara
National registration number: 37314940
Postal address: Strada: Bulevadrul Dinicu Golescu, nr. 38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 012606
Country: Romania
Contact person: Christian ORENDI
E-mail: office@arf.gov.ro
Telephone: +40 374808598
Fax: +40 374808649
Internet address(es):
Main address: www.arf.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziționarea de rame electrice regionale, denumite RE-R, și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri

Reference number: 37314940_RE-R_2022
II.1.2)Main CPV code
34620000 Rolling stock
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) intentionează să realizeze achiziția de material rulant nou (RE-R) și a serviciilor de mentenanță și reparații RE-R, ce vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice (CSP) atribuite în mod competitiv unor operatori de transport feroviar în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007/CE cu modificările ulterioare și cu prevederile legislației din România.

Achiziția va consta în:

A) PRODUSE:

1) 62 rame electrice regionale RE-R (56 rame + 6 rame de rezervă), destinate transportului feroviar de călători pe rute suburbane și regionale, conform cerințelor minimale specificate în Caietul de Sarcini (CS);

2) Alte dotări și accesorii conform cerințelor din CS.

B) SERVICII:

1) Mentenanță și reparații pentru o perioadă de 15 ani. Servicii necesare funcționării respectivelor rame electrice, conform cerințelor specificate în CS;

2) Instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software;

3) Transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistență tehnică în perioada de garanție.

Având în vedere prevederile art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 72, alin(1), lit. (a) din Directiva 2014/24/UE și concluziile studiului de fezabilitate în contractul de achiziție va fi prevăzută o CLAUZĂ de REVIZUIRE, astfel:

• posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 15 ani (mentenanță 15 ani + 15 ani), conform cerințelor din caietul de sarcini.

Suplimentarea serviciilor de mentenanță (+15 ani) va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unor acte adiționale la contractul de achiziție.

CLAUZA SUSPENSIVĂ:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții de către autoritatea contractantă, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor Ordinului nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

În cazul în care contractul de finanțare nu va fi semnat, autoritatea contractantă va putea aproba pentru anul semnării contractului, o sumă reprezentând contravaloarea produselor furnizate. Autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare sau prin alocarea de fonduri din bugetul de stat conform mențiunilor de mai sus. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul de stat conform mențiunilor din prezenta secțiune, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016, actualizată.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă că AC și/sau finanțatorul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă și/sau finanțatorul au fost notificate asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri își asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația aplicării clauzei.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile.

AC va răspunde la solicitările de clarificări, până cel mai târziu, în cea de-a 11-a zi dinainte de data limită de depunere a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 096-264680

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lot nr : 3
Instead of:
Date: 04/07/2022
Read:
Date: 19/07/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Lot nr : 3
Instead of:
Date: 04/07/2022
Read:
Date: 19/07/2022
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Lot nr : 3
Instead of:
Date: 04/01/2023
Read:
Date: 19/01/2023
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lot nr : 2
Instead of:
Date: 04/07/2022
Read:
Date: 19/07/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Lot nr : 2
Instead of:
Date: 04/07/2022
Read:
Date: 19/07/2022
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Lot nr : 2
Instead of:
Date: 04/01/2023
Read:
Date: 19/01/2023
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lot nr : 1
Instead of:
Date: 04/07/2022
Read:
Date: 19/07/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Lot nr : 1
Instead of:
Date: 04/07/2022
Read:
Date: 19/07/2022
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Lot nr : 1
Instead of:
Date: 04/01/2023
Read:
Date: 19/01/2023
VII.2)Other additional information: