Tjänster - 349785-2017

07/09/2017    S171

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Externt bistånd för tillhandahållande av central för interna reseuppdrag till förmån för direktoratet för finansiering (OPS)

2017/S 171-349785

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Armand Marie-Helene
E-post: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.bei.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2879
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Externt bistånd för tillhandahållande av central för interna reseuppdrag till förmån för direktoratet för finansiering (OPS)

Referensnummer: MHA-1418.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75112000 Administration inom företagsverksamhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EIB avser välja ut 1 tjänsteleverantör för tillhandahållande av externt bistånd vid utförandet av en lång rad uppgifter med anknytning till behandling av resebegäranden, resegodkännanden och kostnadsräkningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Externt bistånd för tillhandahållande av central för interna reseuppdrag till förmån för direktoratet för finansiering (Directorate for Operations – OPS).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktets löptid kan förlängas två gånger med 1 år i följd för högst 2 ytterligare år totalt (2+1+1).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/10/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/10/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

På begäran ska protokollet från anbudsöppningen lämnas till ekonomiska aktörer som lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/08/2017