Services - 34983-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Győr: Software-related services

2022/S 015-034983

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Széchenyi István Egyetem
National registration number: 19253079408
Postal address: Egyetem Tér 1
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9026
Country: Hungary
Contact person: Szabóné dr.Pimpedli Tímea
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Telephone: +36 96613503
Fax: +36 96329263
Internet address(es):
Main address: http://www.uni.sze.hu
Address of the buyer profile: http://www.sze.hu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Felsőoktatási intézmény
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Neptun rendszer terméktámogatása

Reference number: EKR001316722021
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszermodul, Neptun Posszeidon Irat-és Dokumentumkezelő Rendszermodul, Neptun Gazdálkodási (NEPTUN GR) és Humánerőforrás (NEPTUN HR) modulok terméktámogatása 36 hónapos időtartamra.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 654 680 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72260000 Software-related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Main site or place of performance:

9026 Győr, Egyetem tér 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéssel Ajánlatkérő biztosítani kívánja a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek szupport szolgáltatásainak biztosítását, lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával.

Neptun rendszer havi support díj Ft/hónap,

Megrendelhető kiegészítő szolgáltatások:

Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, Neptun GR-HR tanácsadás, adatbázis műveletek) Ft/óra,

További opcionálisan rendelhető modul(ok) bevezetési díja (modulonként legfeljebb) Ft/modul,

További opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó support havi díja (modulonként legfeljebb) Ft/modul/hó,

Egyedi megrendelések (nettó) óradíj elszámolás alapján (Neptun GR és Neptun HR Rendszermodulakat érintő fejlesztések, egyedi igények megvalósítása Ft/óra,

Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás Ft/óra.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés időtartama alatt opcionálisan igénybevehető szolgáltatásokra megrendelést adjon (opcionális rész). Ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető, bevezethető modulok bevezetési-, illetve szupport díja kiegészítő szolgáltatások díjazása:

1. Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, Neptun GR-HR tanácsadás, adatbázis műveletek) Ft/óra,

2. További opcionálisan rendelhető modul(ok) bevezetési díja (modulonként legfeljebb) Ft/modul,

3. További opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó support havi díja (modulonként legfeljebb) Ft/modul/hó,

4. Terméktámogatási óradíj Ft/óra,

5. Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás Ft/óra.

6. Neptun irathitelesítési szolgáltatás Ft/db.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli. A Keretszerződés 2022. január 1. napján lép hatályba, ha a szerződés később kerül aláírásra, a szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, és a keretösszeg kimerüléséig tartó időszakra, de legfeljebb 36 hónapos határozott időtartamra szól.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján folytatja le az eljárást, mivel a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, továbbá az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényeinek kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és az SDA Informatika Zrt. között örökös felhasználói licensz szerződés áll fenn, amely alapján a Minisztérium örökös felhasználási jogot szerzett a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerre vonatkozóan. Az SDA Informatika Zrt., mint jogtulajdonos a Széchenyi István Egyetem részére az oktatási kormányzatéval megegyező tartalmú felhasználási jogról szóló licensz igazolást állított ki 2021-ben. A Felhasználói licencszerződés alapján a rendszer üzemeltetéséhez, támogatásához (supportálásához) és ezzel összefüggésben karbantartási és fejlesztési tevékenység ellátásához csak az ajánlattételre felhívni kívánt SDA Informatika Zrt., mint a szerzői jog kizárólagos tulajdonosa jogosult. A licencszerződés alapján a terméktámogatási szolgáltatást kizárólag az SDA Informatika Zrt. nyújthatja. A licencszerződés szerint az összes írásos dokumentációnak és a Neptun szoftvertermék összes másolatának tulajdonosi és szerzői joga kizárólag a Fejlesztőt illeti. Mivel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a licencszerződés alapján a programrendszer tulajdonjogával és egyéb szerzői jogával az SDA Informatika Zrt. kizárólagosan rendelkezik, az ajánlatkérő csupán a felhasználói jogokat szerezte meg, ezért a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 240-633300
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Neptun rendszer terméktámogatása

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 11684057243
Postal address: Budafoki Út 59
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1111
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telephone: +36 12094748
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 642 680 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 654 680 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A nyertes ajánlattevő:

SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adószám: 11684057-2-43

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022