Services - 34983-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Győr: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások

2022/S 015-034983

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19253079408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr.Pimpedli Tímea
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Telefon: +36 96613503
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sze.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Neptun rendszer terméktámogatása

Hivatkozási szám: EKR001316722021
II.1.2)Fő CPV-kód
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszermodul, Neptun Posszeidon Irat-és Dokumentumkezelő Rendszermodul, Neptun Gazdálkodási (NEPTUN GR) és Humánerőforrás (NEPTUN HR) modulok terméktámogatása 36 hónapos időtartamra.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 654 680 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9026 Győr, Egyetem tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéssel Ajánlatkérő biztosítani kívánja a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek szupport szolgáltatásainak biztosítását, lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával.

Neptun rendszer havi support díj Ft/hónap,

Megrendelhető kiegészítő szolgáltatások:

Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, Neptun GR-HR tanácsadás, adatbázis műveletek) Ft/óra,

További opcionálisan rendelhető modul(ok) bevezetési díja (modulonként legfeljebb) Ft/modul,

További opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó support havi díja (modulonként legfeljebb) Ft/modul/hó,

Egyedi megrendelések (nettó) óradíj elszámolás alapján (Neptun GR és Neptun HR Rendszermodulakat érintő fejlesztések, egyedi igények megvalósítása Ft/óra,

Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás Ft/óra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés időtartama alatt opcionálisan igénybevehető szolgáltatásokra megrendelést adjon (opcionális rész). Ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető, bevezethető modulok bevezetési-, illetve szupport díja kiegészítő szolgáltatások díjazása:

1. Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, Neptun GR-HR tanácsadás, adatbázis műveletek) Ft/óra,

2. További opcionálisan rendelhető modul(ok) bevezetési díja (modulonként legfeljebb) Ft/modul,

3. További opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó support havi díja (modulonként legfeljebb) Ft/modul/hó,

4. Terméktámogatási óradíj Ft/óra,

5. Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás Ft/óra.

6. Neptun irathitelesítési szolgáltatás Ft/db.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli. A Keretszerződés 2022. január 1. napján lép hatályba, ha a szerződés később kerül aláírásra, a szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, és a keretösszeg kimerüléséig tartó időszakra, de legfeljebb 36 hónapos határozott időtartamra szól.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján folytatja le az eljárást, mivel a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, továbbá az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényeinek kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és az SDA Informatika Zrt. között örökös felhasználói licensz szerződés áll fenn, amely alapján a Minisztérium örökös felhasználási jogot szerzett a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerre vonatkozóan. Az SDA Informatika Zrt., mint jogtulajdonos a Széchenyi István Egyetem részére az oktatási kormányzatéval megegyező tartalmú felhasználási jogról szóló licensz igazolást állított ki 2021-ben. A Felhasználói licencszerződés alapján a rendszer üzemeltetéséhez, támogatásához (supportálásához) és ezzel összefüggésben karbantartási és fejlesztési tevékenység ellátásához csak az ajánlattételre felhívni kívánt SDA Informatika Zrt., mint a szerzői jog kizárólagos tulajdonosa jogosult. A licencszerződés alapján a terméktámogatási szolgáltatást kizárólag az SDA Informatika Zrt. nyújthatja. A licencszerződés szerint az összes írásos dokumentációnak és a Neptun szoftvertermék összes másolatának tulajdonosi és szerzői joga kizárólag a Fejlesztőt illeti. Mivel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a licencszerződés alapján a programrendszer tulajdonjogával és egyéb szerzői jogával az SDA Informatika Zrt. kizárólagosan rendelkezik, az ajánlatkérő csupán a felhasználói jogokat szerezte meg, ezért a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 240-633300
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Neptun rendszer terméktámogatása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11684057243
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 642 680 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 654 680 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő:

SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adószám: 11684057-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2022