Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 349841-2021

12/07/2021    S132

Magyarország-Békéscsaba: Építési munkák

2021/S 132-349841

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66523800-3862
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-,....

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 360 620 059.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések vállalkozási szerződés – I. ütem – 1. rész”

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5600 Békéscsaba: HRSZ.18283,18202,18202,18097,18044, 18074,867,18371,20670, 20686,18150,18523,561,18910,13626,13335/21,13708,13677,13657,13595,13676,135,64,13533,13502,13303/9,

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések vállalkozási szerződés keretében [Támogató Okirat száma: GF/JSZF/816/5 (2020)] -– I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás

1. rész: „A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések vállalkozási szerződés keretében – I. ütem” – 1. rész”

Az alábbiak szerint:

1. rész

Sorszám Az utca (útszakasz) Építési helyszín hrsz.-a Útépítés Kapcsolódó közműépítés

Azonosító száma megnevezése hossz

(m) szélesség

(m) Vízvezeték kiváltás

(hossz, átmérő, anyag) Közvilágítási hálózat bővítés

(hossz, lámpahely)

1 3 Vadász utca 18283 470 3,50 475 fm, DN90 PE

2 4 Magvető utca a Gyöngy u. és Napsugár u. között 18202 287 4,50 213 fm, DN90 PE

3 5 Magvető utca a Wenckheim tér és Gát sor között 18202 217 4,50 271 fm, DN90 PE

4 12 Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között 18097 324 4,50 314 fm, DN90 PE

5 13 Babits Mihály utca 18044, 18074 624 3,50 621 fm, DN90 PE

6 44 Nádas sor 867 457 4,00 445 fm, DN90 PE

7 45 Gyöngy utca a Csabai út és Babits u. között 18371 343 4,50 és 3,00 98 fm, DN110 PE 96 m, 10 lh.

8 52 Földműves utca 20670, 20686 288 4,00

9 54 Móra Ferenc utca 18150 295 3,50

10 55 Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u. között 18523 324 3,50

11 14 Erdélyi sor hiányzó szakaszai 561 376 3,50 39 fm, DN90 PE

42 fm, DN63 PE

12 67 Fészek utca 18910 158 3,00

13 47 Barackos köz 13626 278 3,50

14 56 Béri Balogh Ádám utca 13335/21 484 4,00

15 57 Répa köz 13708 284 3,50

16 58 Almás sor 13677 282 3,50

17 59 Szilva köz 13657 278 3,50

18 60 Cseresznye köz 13595 278 3,50

19 62 Jácint sor 13676 308 3,50

20 63 Paprika köz 13564 278 3,50

21 64 Kadarka köz 13533 277 3,50

22 65 Csabagyöngye sor 13502 278 3,50 278 fm, DN110 PE

23 70 Kiszely András utca 13303/9 156 4,00

A részletes műszaki leírást a felhívást mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések vállalkozási szerződés keretében – I. ütem – 2. rész”

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5600 Békéscsaba:Hrsz.2301/3,2304,4639,5596,5641,4660 és 4648,5409,4701,4684,4845/2,4845/3,,4845/4,4845/5,4790/2,5330,12045,4648,9169,8829/2,6384,7479,6966,7005,7962/2, 7877/41,7031,20500,12764,20437

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések vállalkozási szerződés keretében [Támogató Okirat száma: GF/JSZF/816/5 (2020)] – I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás

2. rész: „A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések vállalkozási szerződés keretében – I. ütem” – 2. rész”

Az alábbiak szerint:

2. rész:

Sorszám Az utca (útszakasz) Építési helyszín hrsz.-a Útépítés Kapcsolódó közműépítés

Azonosító száma megnevezése hossz

(m) szélesség

(m) Vízvezeték kiváltás

(hossz, átmérő, anyag) Közvilágítási hálózat bővítés

(hossz, lámpahely)

1 18 Corvin utca 23–25. sz. társasház kiszolgáló útja 2301/3 27 3,00 77 m, 2 lh

2 19 Körgát utca 2304 77 3,00

3 25 Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között 4639 534 4,00 216 fm, DN90 PE

40 fm, DN225 PE

4 21 Pulszky utca a Munkás u. és Dessewffy u. között 5596 171 4,00

5 22 Vörösmarty utca a Dessewffy u. és Lenkey u. között 5641 162 4,00

6 24 Orgona utca a csatlakozó 71 számú Csendes utcával együtt 4660 és 4648 325 3,00 és 4,00 242 fm, DN90 PE

81 fm, DN225 PE

7 26 Körösi utca a Mokry u. és Szekerka u. között 5409 160 4,00 188 fm, DN63 PE

8 27 Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u. között 4701 143 4,00

9 28 Károlyi Mihály utca 4684, 4845/2, 4845/3, 4845/4, 4845/5, 4790/2 450 6,00 510 m, 16 lh

10 29 Vihar utca 5330 183 3,50

11 30 Szendrey utca 12045 115 3,50 107 fm, DN110 PE

12 71 Csendes utca (együtt az Orgona utcával a 24. sorszám alatt) 4648

13 31 Mikes utca 9169 273 4,50

14 33 Batsányi utca a Jósika u. és Bessenyei u. között 8829/2 155 4,50 61 fm, DN110 PE 6 lh.

15 48 Rakéta utca 6384 118 3,50 102 fm, DN110 PE

16 50 Darányi sor 7479 559 4,50 és 3,00

17 36 Monda utca a Veres Péter u. és Báthory u. között 6966 248 4,00 114 fm, DN63 PE

12 fm, DN110 PE

18 37 Liliom utca 7005 166 4,00

19 38 Batsányi utca az Illyés Gyula u. és Korona u. között 7962/2, 7877/41 73 4,00

20 51 Gajdács utca a Monda u. és Tavasz u. között 7031 163 4,00

21 74 Gólya utca 20500 267 4,00

22 40 Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között 12764 209 3,50 221 fm, DN63 PE kiváltás, 8 lh.

23 43 Fürj utca 20437 357 4,50

A részletes műszaki leírást a felhívást mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista- és kerékpárút projekt keretében a 42145 jelű – Gerla bekötő út 0+367–1+259,7 km szelvények közötti szakaszának felúj.

Rész száma: 3.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5600 Békéscsaba, Gerla a 42145-es jelű út és a 0+367 – 1+259,7 szelvény (Csalogány és Jázmin utca) között.

Békéscsaba 18370/2, 18124/2, 20886, 18124/1, 18370/3, 18542 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista- és kerékpárút projekt keretében a 42145 jelű – Gerla bekötő út 0+367–1+259,7 km szelvények közötti szakaszának felújítása” az alábbiak szerint:

A kiviteli munka az alábbi feladatokat foglalja magában:

A 42145 jelű Gerla bekötő út 0+367 – 1+259,7 km szelvény közötti szakaszon a burkolatfelújítás, valamint a lokális pályaszerkezet cserét követően kerül kijelölésre a nyitott kerékpársáv az aszfalt burkolatra.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 094-182981
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések vállalkozási szerződés – I. ütem – 1. rész”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 300 827 192.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 300 421 754.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések vállalkozási szerződés keretében – I. ütem – 2. rész”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 953 026 864.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 953 291 667.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista- és kerékpárút projekt keretében a 42145 jelű – Gerla bekötő út 0+367–1+259,7 km szelvények közötti szakaszának felújítás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 68 290 970.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 106 906 638.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Mindhárom rész tekintetében:

Ajánlattevő neve: Hódút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Adószáma: 11081423-4-03

Az érvénytelen ajánlatot tevők:

1.Swietelsky MAGYARORSZÁG Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) adószáma:10572795-2-41

2.Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) adószáma: 10452556-2-44.

Nyertes ajánlattevő mindhárom rész tekintetében:

Ajánlattevő neve: Hódút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Adószáma: 11081423-4-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 301954465
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 301954465
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/07/2021