Bauleistung - 349952-2021

12/07/2021    S132

Rumänien-Timișoara: Bauleistungen im Hochbau

2021/S 132-349952

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 095-248769)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea Politehnică Timișoara
Nationale Identifikationsnummer: 4269282
Postanschrift: Piața Victoriei nr. 2
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300006
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Suba Dana
E-Mail: dana.suba@upt.ro
Telefon: +40 256403151
Fax: +40 256403153
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.upt.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Extindere și modernizare Baza sportivă nr. 1 – Universitatea Politehnică Timișoara

Referenznummer der Bekanntmachung: 02/4269282/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Determinarea și justificarea valorii estimate.

Elemente care stau la baza estimării valorii contractului: devizul general intocmit de catre proiectant.

Modul de calcul: calculul valorii estimate pentru executia lucrarilor s-a făcut prin însumarea valorilor aferente liniilor bugetare cuprinse în devizul general al investiţiei „Extindere și modernizare Baza sportiva nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara”, astfel:

1.2. „Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala” – 260 370,67 RON;

4.1. „Lucrari de constructii de instalatii” – 32 798 113,33 RON;

4.2. „Montaj utilaje tehnologice” – 413 614,07 RON;

4.3. „Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj” – 2 371 003,00 RON;

5.1.1. „Lucrari de constructii” – 1 362 876,47 RON.

Nota: estimarea valorii contractului s-a realizat în conformitate cu art. 16 din Legea 98/2016.

Valoarea cheltuielilor aferente Cap. 5.3. „Cheltuieli diverse și neprevăzute” nu este inclusa in valoarea estimata de atribuire a contractului lucrari, aceasta va fi inclusa in cadrul contractului de lucrari si va fi utilizata doar daca pe parcursul executiei apar lucrari neprevazute necesare pentru finalizarea obiectivului.

In temeiul art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul-limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Conform obligatiei prevazute la art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa in afara termenelor mentionate mai sus se va considera tardiva.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/07/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 095-248769

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 14/07/2021
muss es heißen:
Tag: 21/07/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 14/07/2021
muss es heißen:
Tag: 21/07/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 15/11/2021
muss es heißen:
Tag: 22/11/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: