Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Tavarat - 350086-2021

12/07/2021    S132

Suomi-Helsinki: Tuulivoimageneraattorit

2021/S 132-350086

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Rajavartiolaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246003-5
Postiosoite: P.O. Box 3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00131
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutukset@raja.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.raja.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=352735&tpk=97311f15-2c3f-4b47-ae6f-70a60d6ed0a9
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=352735&tpk=97311f15-2c3f-4b47-ae6f-70a60d6ed0a9
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ekoasemien perusparannus

Viitenumero: RVLDno-2021-1272
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
31121300 Tuulivoimageneraattorit - KA12
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Rajavartiolaitos pyytää tämän tarjouspyynnön mukaisesti tarjousta tuuligeneraattoreista ja niihin liitettävistä akuista.

Rajavartiolaitos suunnittelee ostavansa tuuligeneraattoreita 12 kappaletta ja akkuja kaksi (2) kappaletta vuonna 2021.

Lisäksi hankintaan sisältyy lisähankintavarauksina vuosille 2021 ja 2022 tuuligeneraattoreita yhteensä 30 kappaletta ja vuodelle 2022 akkuja kaksi (2) kpl.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea vain yhtä osaa
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Akut ja tuuligeneraattorit.

Tarjoaja voi tarjota joko akkuja tai tuuligeneraattoreita tai molempia.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Akku tuuligeneraattoria ja aurinkokennoa varten

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
31432000 Nikkeli-kadmiumakut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Akku tuuligeneraattoria ja aurinkopaneelia varten. Akkuja käytetään Suomen rannikon saaristossa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 16
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa oikeuden hankkia kaksi (2) kappaletta akkuja lisähankintana.

Hankintayksikkö voi hyödyntää lisähankintavarauksen osittain tai kokonaan, yhdessä (1) tai useammassa erässä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tuuligeneraattori (pystyakseli)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
31121300 Tuulivoimageneraattorit
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
NUTS-koodi: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tuuligeneraattoreita (pystyakseli) lataamaan akkuja. Laitteita käytetään Suomen rannikon saaristossa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 16
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa oikeuden hankkia lisäksi 30 kappaletta tuuligeneraattoreita lisähankintana vuosina 2021—2022.

Hankintayksikkö voi hyödyntää lisähankintavarauksen osittain tai kokonaan, yhdessä (1) tai useammassa erässä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso ESPD-lomake.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttaminen on riippuvainen rahoituksesta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/08/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 16/08/2021
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Helsinki, Suomi.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouksen kieli on suomi, mutta hyväksymme tekniset piirustukset ja esitteet suomen ja englannin kielellä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/07/2021