Služby - 350132-2018

TINázovŠvédsko-Solna: Bezpečnostné služby
NDČíslo zverejnenia oznámenia350132-2018
PDDátum uverejnenia10/08/2018
OJČíslo vydania série S úradného vestníka153
TWMesto kupujúcehoSOLNA
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoSE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný03/08/2018
DTLehota na predloženie05/09/2018
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)75250000 - Služby požiarnych zborov a záchranné služby
51700000 - Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany
79715000 - Hliadkové služby
79713000 - Strážne služby
42960000 - Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a grafické vybavenie, vybavenie na automatizáciu kancelárskych prác a spracovanie informácií
79711000 - Monitorovanie poplachov
79710000 - Bezpečnostné služby
75241000 - Verejná bezpečnosť
RCMiesto plnenia (NUTS)SE
IAInternetová adresa (URL)http://www.ecdc.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ