Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Služby - 350132-2018

10/08/2018    S153

Švédsko-Solna: Bezpečnostní služby

2018/S 153-350132

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Poštovní adresa: Granits väg 8
Obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 171 65
Země: Švédsko
Kontaktní osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Bezpečnostní služby

Spisové číslo: RP/2018/RMC/10024
II.1.2)Hlavní kód CPV
75241000 Veřejná bezpečnost
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky je poskytování bezpečnostních služeb, poskytování bezpečnostního a zabezpečovacího zařízení pro zvýšení bezpečnosti střediska ECDC. Poskytovatel služeb by měl být schopen poskytnout zařízení požadované střediskem ECDC, zajistit jeho instalaci a údržbu a zaručit certifikované školení kvalifikovanými zaměstnanci. Rozsah služeb zahrnuje mimo jiné:

— kontrolu vstupu návštěvníků do prostor střediska ECDC,

— monitorování a obchůzkovou činnost v prostorách ECDC,

— poskytnutí a údržbu souvisejícího bezpečnostního a zabezpečovacího zařízení,

— poskytování odborných znalostí ad hoc týkajících se bezpečnosti a ochrany v daných prostorách.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 190 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79711000 Monitorovací poplašná zařízení
79710000 Bezpečnostní služby
79713000 Strážní služby
42960000 Velicí a řídicí systémy, tiskařská a grafická zařízení, kancelářské automatizační zařízení a zařízení na zpracování dat
51700000 Instalace a montáž zařízení pro požární ochranu
75250000 Požární ochrana a záchranné služby
79715000 Hlídkování
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: SE SVERIGE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory ECDC

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této zakázky je poskytování bezpečnostních služeb, poskytování bezpečnostního a zabezpečovacího zařízení pro zvýšení bezpečnosti střediska ECDC. Poskytovatel služeb by měl být schopen poskytnout zařízení požadované střediskem ECDC, zajistit jeho instalaci a údržbu a zaručit certifikované školení kvalifikovanými zaměstnanci. Rozsah služeb zahrnuje mimo jiné:

— kontrolu vstupu návštěvníků do prostor střediska ECDC,

— monitorování a obchůzkovou činnost v prostorách ECDC,

— poskytnutí a údržbu souvisejícího bezpečnostního a zabezpečovacího zařízení,

— poskytování odborných znalostí ad hoc týkajících se bezpečnosti a ochrany v daných prostorách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 190 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 4
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/09/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/08/2018