Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 350132-2018

10/08/2018    S153

Švédsko-Solna: Bezpečnostní služby

2018/S 153-350132

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Poštovní adresa: Granits väg 8
Obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 171 65
Země: Švédsko
Kontaktní osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Bezpečnostní služby

Spisové číslo: RP/2018/RMC/10024
II.1.2)Hlavní kód CPV
75241000 Veřejná bezpečnost
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky je poskytování bezpečnostních služeb, poskytování bezpečnostního a zabezpečovacího zařízení pro zvýšení bezpečnosti střediska ECDC. Poskytovatel služeb by měl být schopen poskytnout zařízení požadované střediskem ECDC, zajistit jeho instalaci a údržbu a zaručit certifikované školení kvalifikovanými zaměstnanci. Rozsah služeb zahrnuje mimo jiné:

— kontrolu vstupu návštěvníků do prostor střediska ECDC,

— monitorování a obchůzkovou činnost v prostorách ECDC,

— poskytnutí a údržbu souvisejícího bezpečnostního a zabezpečovacího zařízení,

— poskytování odborných znalostí ad hoc týkajících se bezpečnosti a ochrany v daných prostorách.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 190 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79711000 Monitorovací poplašná zařízení
79710000 Bezpečnostní služby
79713000 Strážní služby
42960000 Velicí a řídicí systémy, tiskařská a grafická zařízení, kancelářské automatizační zařízení a zařízení na zpracování dat
51700000 Instalace a montáž zařízení pro požární ochranu
75250000 Požární ochrana a záchranné služby
79715000 Hlídkování
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: SE SVERIGE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory ECDC

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této zakázky je poskytování bezpečnostních služeb, poskytování bezpečnostního a zabezpečovacího zařízení pro zvýšení bezpečnosti střediska ECDC. Poskytovatel služeb by měl být schopen poskytnout zařízení požadované střediskem ECDC, zajistit jeho instalaci a údržbu a zaručit certifikované školení kvalifikovanými zaměstnanci. Rozsah služeb zahrnuje mimo jiné:

— kontrolu vstupu návštěvníků do prostor střediska ECDC,

— monitorování a obchůzkovou činnost v prostorách ECDC,

— poskytnutí a údržbu souvisejícího bezpečnostního a zabezpečovacího zařízení,

— poskytování odborných znalostí ad hoc týkajících se bezpečnosti a ochrany v daných prostorách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 190 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 4
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/09/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/08/2018