Služby - 350132-2018

 • 350132-2018: Švédsko-Solna: Bezpečnostné služby
  Dátum uverejnenia:10/08/2018
  Dokument:Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
  Názov obstarávateľa:Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
  • 338735-2019: Švédsko-Solna: Bezpečnostné služby
   Dátum uverejnenia:19/07/2019
   Dokument:Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim
   Názov obstarávateľa:Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
  • 642513-2021: Švédsko-Solna: Bezpečnostné služby
   Dátum uverejnenia:17/12/2021
   Dokument:Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim
   Názov obstarávateľa:Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)