Služby - 350138-2018

10/08/2018    S153

Belgie-Brusel: Technická podpora pro rozvoj a implementaci politiky obnovitelných zdrojů energie (RES): „Možnost harmonizace a sladění norem ochrany zdraví a bezpečnosti pro větrné elektrárny na pevnině i na moři"

2018/S 153-350138

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Energy
Poštovní adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: ENER-TENDER-2018-499@EC.EUROPA.EU
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Energie

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická podpora pro rozvoj a implementaci politiky obnovitelných zdrojů energie (RES): „Možnost harmonizace a sladění norem ochrany zdraví a bezpečnosti pro větrné elektrárny na pevnině i na moři"

Spisové číslo: ENER/C1/2018-499
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je analýza potenciálu harmonizace a sladění norem ochrany zdraví a bezpečnosti při provozu, údržbě a vyřazování větrných elektráren a jejich výstavbě na pevnině i na moři.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou provedeny v prostorách poskytovatele služeb. Schůzky mezi poskytovatelem služeb a Komisí se budou konat v prostorách Komise v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

Studie by měla splňovat následující cíle:

— poskytnout přehled platných nebo připravovaných právních předpisů, které umožňují snadnou identifikaci společných prvků a možných rozdílů,

— poskytnout přehled platných nebo připravovaných norem a certifikačních postupů s ohledem na jejich rozsah a technický obsah,

— zavést všeobecnou dohodu v odvětví větrné energie o procesu určení oblastí, kde by mohla být prospěšná další harmonizace nebo sbližování,

— vypracovat podrobnou metodiku, kterou lze použít pro splnění kvalifikačních požadavků, posuzování a upřednostnění případné harmonizace nebo sbližování na evropské úrovni. Tato metodika by měla mít silnou podporu všech zúčastněných stran v odvětví větrné energetiky,

— představit katalog s 15 až 30 potenciálními iniciativami ochrany zdraví a bezpečnosti pro odvětví větrné energie a jejich očekávané socioekonomické přínosy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 15
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Pracovní program Horizont 2020 pro období let 2018-2020

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14/09/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/09/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeči se mohou otevírání zúčastnit, ale nesmí být zastoupeni více než 1 osobou. V závěru otevírání nabídek předseda výboru pro otevírání nabídek uvede jména uchazečů a rozhodnutí týkající se přijatelnosti každé obdržené nabídky. Ceny uváděné v nabídkách nebudou sdělovány.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Do 2 měsíců ode dne, kdy oznamovací dopis informuje uchazeče o výsledcích výběrového řízení nebo, v jiném případě, od data, ve kterém byl o oznámení informován. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nemá vliv ani na odročení této lhůty ani na započetí lhůty nové.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/08/2018