Tjenesteydelser - 350138-2018

10/08/2018    S153

Belgien-Bruxelles: Teknisk bistand til VE-politikudvikling og -gennemførelse: »Harmoniserings- og justeringspotentiale af sundheds- og sikkerhedsstandarder for såvel onshore vindkraftværk som offshore-anlæg«

2018/S 153-350138

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadresse: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ENER-TENDER-2018-499@EC.EUROPA.EU
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Energi

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk bistand til VE-politikudvikling og -gennemførelse: »Harmoniserings- og justeringspotentiale af sundheds- og sikkerhedsstandarder for såvel onshore vindkraftværk som offshore-anlæg«

Sagsnr.: ENER/C1/2018-499
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens formål er at analysere harmoniserings- og justeringspotentialet af sundheds- og sikkerhedsstandarder vedrørende drift, vedligeholdelse og dekommissionering af vindkraftværk og opførelse af såvel onshore- som offshore-anlæg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i kontrahentens lokaler. Et møde mellem kontrahenten og Kommissionen vil blive afholdt i Kommissionens lokaler i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Undersøgelsen skal opfylde følgende mål:

— tilvejebringelse af en oversigt over lovgivning, der er gældende eller under forberedelse, og som muliggør en let identifikation af fælleselementer og potentielle forskelle.

— tilvejebringelse af en oversigt over standarder og certificeringersprocedurer, der er gældende eller under forberedelse, med hensyn til deres omfang og tekniske indhold.

— indgåelse af en bred aftale i vindenergisektoren vedrørende en identificeringsproces for områder, hvor en videre harmonisering eller justering kunne være en fordel.

— udvikling af en detaljeret metodologi, der kan bruges til at kvalificere, vurdere og prioritere potentiel harmonisering eller justering på europæisk niveau. Denne metodologi skal opbakkes kraftigt af alle interessenter i vindenergisektoren.

— fremlæggelse af en liste med 15-30 potentielle sundheds- og sikkerhedsinitiativer for vindenergisektoren og disses forventede socioøkonomiske fordele.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Horisont 2020 arbejdsprogram 2018-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/09/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan deltage i åbningsmødet, men må kun være repræsenteret af 1 person. Ved afslutningen af åbningsmødet vil formanden for åbningsudvalget oplyse navnene på tilbudsgiverne og beslutningen om antageligheden af hvert modtaget bud. De priser, der er anført i buddene, vil ikke blive oplyst.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter afsendelse af brev om udbuddets resultat eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag klageren blev underrettet derom. Indgivelse af klagen til Den Europæiske Ombudsmand kan hverken afbryde denne tidsfrist eller give anledning til en ny tidsfrist.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Nidergerünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/08/2018