Szolgáltatások - 35014-2016

Normál nézet megjelenítése

02/02/2016    S22

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 022-035014

Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros utca 58/a., Hulladékgazdálkodás Közbeszerzési és Szakmai Jogi Főosztály, Címzett: dr. Kocsis Krisztina, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 308215657. Fax: +36 12100404. E-mail: dr.kocsis.krisztina@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378091)

Tárgy:
CPV:90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 9 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 10 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 11 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 12 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 13 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 14 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 15 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 16 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(…) Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000 HUF/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles de legfeljebb 10 alkalom eléréséig. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza. (…)

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

—.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (…)

P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (…)

P.2. Nyilatkozata alapján A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— 1-4. rész esetében: a nettó 35 000 000 HUF, az

— 5-8. rész esetében: a nettó 24 000 000 HUF, a

— 9-16. rész esetében: a nettó 10 000 000 HUF.

és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— 1-4. rész esetében: a nettó 28 000 000 HUF,

— 5-8. rész esetében: a nettó 17 000 000 HUF,

— 9-16. rész esetében: a nettó 7 000 000 HUF

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— 1-4. rész esetében: a nettó 11 000 000 HUF

— 5-8. rész esetében: a nettó 8 000 000 HUF

— 9-16. esetében: a nettó 3 500 000 HUF

a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— 1-4. rész esetében: a nettó 9 000 000 HUF

— 5-8. rész esetében: a nettó 5 500 000 HUF

— 9-16. esetében: a nettó 2 500 000 HUF

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M.1.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát,

továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát.

Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékűnek fogadja el azon képesítéseket is, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak.

M.2.

A Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevő csatolja a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség adatainak leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

Valamennyi rész esetében:

A) a telephelyek vonatkozásában az ajánlati felhívásnak megfelelő tényleges tevékenység végzésével érintett telephely(ek) működtetésére vonatkozó engedélyét vagy a telephelye(ke)n végzett tevékenység illetékes jegyző által kiállított nyilvántartásba vételi igazolás vagy hozzájárulás másolatát.

B\ a hulladékválogató sor és bálázó, daráló, és agglomeráló vagy regranuláló leírását tartalmazó, a hasznosítási tevékenységére vonatkozó hatósági engedélyét, vagy a részletes technológiai leírását, amely tartalmazza a műanyag csomagolási hulladék válogató sor és bálázó, daráló, és agglomeráló vagy regranuláló berendezés műszaki specifikációit, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása.

C) a hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

D) az MFI folyási mutatószám mérő berendezés, Vicat féle lágyuláspont mérő készülék, sűrűségmérő valamint nedvességmérő eszközök műszaki specifikációit tartalmazó leírást.

Valamennyi rész esetében:

a hitelesített mérlegre, a targoncára, a hulladékválogató sorra és bálázóra, a darálóra, és agglomeráló vagy regranuláló berendezésre, az MFI folyási mutatószám mérő berendezésre, Vicat féle lágyuláspont mérő készülékre, sűrűségmérő valamint nedvességmérő eszközökre vonatkozó rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (eszköznyilvántartás vonatkozó része, bérleti, lízing, alvállalkozói (elő) szerződések) egyszerű másolatát.

Valamennyi rész vonatkozásában:

az ajánlattevők nyilatkozatát a telephely, továbbá az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor és bálázó, a daráló, és agglomeráló vagy regranuláló berendezés, az MFI folyási mutatószám mérő berendezés, Vicat féle lágyuláspont mérő készülék, sűrűségmérő valamint nedvességmérő eszközök szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

Az M.2. alkalmassági kritérium tekintetében:

— agglomeráló berendezés: centrifugát magába foglaló daráló.

— regranuláló berendezés: csigás extruder gép amelyben a mesterkeveréket megömlesztett állapotban dolgozzák fel.

Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

M.3.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének i) pontja alapján az ajánlattevő csatolja valamennyi rész esetében a hulladékok gyűjtésének és hasznosításának alkalmazási területére kiterjedő ISO 14001, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt (egyszerű másolati példányát) vagy az egyenértékű környezetirányítási rendszerek egyéb bizonyítékait, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

M.4.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az ajánlattevő csatolja valamennyi rész esetében a hulladékok gyűjtésének és hasznosításának alkalmazási területére kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszert tanúsító által kiállított igazolását (egyszerű másolati példányát) vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén

A\ legalább 1 fő környezetvédelmi megbízottal, aki megfelel az alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek a 2. § a) bekezdésének illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak,

és

B\ legalább 1 fő

OKJ 32 851 01Hulladékfelvásárló,

vagy OKJ: 31 851 01Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő,

vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep-kezelő, vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus,

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ21 789 801 Települési hulladék gyűjtő és szállító

végzettséggel rendelkező szakemberrel.

és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

Valamennyi rész esetében:

A\ legalább 1 db minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett gyűjtésre és hasznosításra egyaránt alkalmas telephellyel VAGY

minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett 1 db gyűjtésre és 1 db hasznosításra alkalmas telephellyel.

és

B) a műanyag csomagolási hulladék feldolgozására alkalmas technológiával, amely legalább 1 db hulladékválogató sort és bálázót tartalmaz.

és

Az 1-4. részek esetében részenként legalább 5500 tonna/év kapacitással rendelkező műanyag csomagolási hulladék darálóval és 1 db agglomeráló vagy 1 db regranuláló berendezéssel.

Az 5-8. részek esetében részenként legalább 3500 tonna/év kapacitással rendelkező műanyag csomagolási hulladék darálóval és1 db agglomeráló vagy 1 db regranuláló berendezéssel,

Az 9-16. részek esetében részenként legalább 1500 tonna/év kapacitással rendelkező műanyag csomagolási hulladék darálóval és1 db agglomeráló vagy 1 db regranuláló berendezéssel

és

C) legalább1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel.

és

D) legalább:

— 1 db MFI folyási mutatószám mérő berendezéssel,

— és 1 db Vicat féle lágyuláspont mérő készülékkel,

— és sűrűségmérő eszközzel,

— és nedvességmérő eszközzel.

és

E) legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon telephely, hulladékválogató sor és bálázó, hitelesítet hídmérleg, targonca, daráló, regranuláló vagy agglomeráló, MFI folyási mutatószám mérő berendezés, Vicat féle lágyuláspont mérő készülék, sűrűségmérő valamint nedvességmérő eszköz több rész alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.3.

Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik, valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén a hulladékok gyűjtésének és hasznosításának alkalmazási területére kiterjedő ISO 14001, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a fenti ISO szabvány előírásaival egyenértékű környezetirányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.

M.4.Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén a hulladékok gyűjtésének és hasznosításának alkalmazási területére kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel, vagy a fenti ISO szabvány előírásainak tartalmilag mindenben megfelelő minőségbiztosítási intézkedéseit nem ismerteti.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

8.2.2016 (12:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

8.2.2016 (12:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

8.2.2016 (12:00)

VI.3) További információk:

4.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó P2., illetve az M1., M2., M3., M4., alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl – az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – azokat külön kell igazolniuk.

(…)

8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,

— az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személynek aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,

— a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra,

— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kktv.) szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e,

— ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ajánlattevő által ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

a vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni,

— a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot,

— A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani,

— Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az adott tevékenységre vonatkozó (EWC 150102 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése és hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik:

— az 1.-4. sz. részek esetében: részenként legalább 5500 tonna/év EWC 150102 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó működési engedéllyel.

— a 5.-8. sz. részek esetében: részenként legalább 3500 tonna/év EWC 150102 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó működési engedéllyel.

a 9.-16. sz. részek esetében: részenként legalább 1500 tonna/év EWC 150102 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó működési engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedélyt/ engedélyeket/ határozatot kéri benyújtani.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező, általa elvégzett tevékenységhez szükségesek

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek kell csatolnia, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie az ipari kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy anyagában történő hasznosításában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

— a technológiai leírást az alábbiak szerint:

Valamennyi rész esetében a technológia ismertetője tartalmazza az ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok (EWC 15 01 02) gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, a hasznosítóba történő eljuttatását, az anyagában történő hasznosítási művelet ismertetését, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott hulladékválogató és bálázó, daráló és agglomeráló vagy regranuláló gépsor/berendezés műszaki specifikációit, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, tervezett éves üzemórák számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva).

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

— Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés százalékos arányát, és ezen százalékos arány szerinti mennyiségnek megfelelő engedélyek másolatát, az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a konzorcium megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés].

— a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

— Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés: 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 9 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 10 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 11 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 12 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 13 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 14 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 15 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

Rész száma: 16 Elnevezés: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés: 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(…) Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.), valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti, esetenként 100 000 HUF/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles, de legfeljebb 10 alkalom eléréséig. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a dokumentáció tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (…)

P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (…)

P.2. Nyilatkozata alapján A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— 1–4. rész esetében: a nettó 35 000 000 HUF-ot,

— az 5–8. rész esetében: a nettó 24 000 000 HUF-ot,

— a 9–16. rész esetében: a nettó 10 000 000 HUF-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— 1–4. rész esetében: a nettó 11 000 000 HUF-ot,

— 5–8. rész esetében: a nettó 8 000 000 HUF-ot,

— 9–16. esetében: a nettó 3 500 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M.1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát.

Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződést teljesítésében való munkavégzést bármely szempontból akadályozná.

OKJ képesítések esetén ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékűnek fogadja el azon képesítéseket is, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak;

M.2. a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevő csatolja a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség adatainak leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

Valamennyi rész esetében:

A) a hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát; és

B) az MFI folyási mutatószám mérő berendezés, Vicat-féle lágyuláspont mérő készülék, sűrűségmérő valamint nedvességmérő eszközök műszaki specifikációit tartalmazó leírást, a mérési módszer ismertetését.

A csatolt dokumentumoknak egyértelműen kell tartalmazniuk azokat az információkat, amelyekből a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (műanyag csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása) vonatkozásában az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

Valamennyi rész vonatkozásában:

— az ajánlattevők nyilatkozatát az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor és bálázó, a daráló, és agglomeráló vagy regranuláló berendezés, az MFI folyási mutatószám mérő berendezés, Vicat-féle lágyuláspont mérő készülék, sűrűségmérő valamint nedvességmérő eszközök szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Az M.2. alkalmassági kritérium tekintetében:

— agglomeráló berendezés: centrifugát magába foglaló daráló,

— regranuláló berendezés: csigás extruder gép amelyben a mesterkeveréket megömlesztett állapotban dolgozzák fel.

Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízingszerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

A\ legalább 1 fő környezetvédelmi megbízottal, aki megfelel az alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek a 2. § a) bekezdésének illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak; és

B\ legalább 1 fő:

— OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló, vagy

— OKJ: 31 851 01 Hulladékfeldolgozógép-kezelő, vagy

— OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő, vagy

— OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő, vagy

— OKJ 33 853 01 Hulladéktelep-kezelő, vagy

— OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus, vagy

— OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus, vagy

— OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus, vagy

— OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó, vagy

— OKJ21 789 801 Települési hulladék gyűjtő és szállító

végzettséggel rendelkező szakemberrel; és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását;

M.2. alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

— valamennyi rész esetében:

A) a műanyag csomagolási hulladék feldolgozására alkalmas technológiával, amely legalább 1 db hulladékválogató sort és bálázót tartalmaz; és

B) az 1–4. rész esetében részenként legalább 5 500 tonna/év kapacitással rendelkező műanyag csomagolási hulladék darálóval és 1 db agglomeráló vagy 1 db regranuláló berendezéssel,

— az 5–8. rész esetében részenként legalább 3 500 tonna/év kapacitással rendelkező műanyag csomagolási hulladék darálóval és 1 db agglomeráló vagy 1 db regranuláló berendezéssel,

— a 9–16. rész esetében részenként legalább 1 500 tonna/év kapacitással rendelkező műanyag csomagolási hulladék darálóval és 1 db agglomeráló vagy 1 db regranuláló berendezéssel; és

C) legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel; és

D) legalább:

— 1 db MFI folyási mutatószám mérő berendezéssel,

— és 1 db Vicat-féle lágyuláspontmérő készülékkel,

— és sűrűségmérő eszközzel,

— és nedvességmérő eszközzel; és

E) legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon hulladékválogató sor és bálázó, hitelesített hídmérleg, targonca, daráló, regranuláló vagy agglomeráló, MFI folyási mutatószám mérő berendezés, Vicat-féle lágyuláspont mérő készülék, sűrűségmérő valamint nedvességmérő eszköz több rész alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásához is bemutatható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

26.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

26.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

26.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

4.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó P2., illetve az M1., M2. alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl – az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – azokat külön kell igazolniuk.

(…)

8.) Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell az adott tevékenység végzéséhez szükséges (EWC 150102 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése/hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek iktatószámait tartalmazó nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell a teljes engedély másolatát.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőesetén csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— az 1–4. sz. rész esetében: részenként legalább 5 500 tonna/év EWC 150102 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel,

— az 5–8. sz. részek esetében: részenként legalább 3 500 tonna/év EWC 150102 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel,

— a 9–16. sz. rész esetében: részenként legalább 1 500 tonna/év EWC 150102 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő 1-nél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedély(eke)t kell ajánlatához értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában és/vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedély(eke)t/határozat(oka)t kéri feltüntetni és/vagy csatolni.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(ek)el közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie az ipari kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy anyagában történő hasznosításában.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(ke)t alvállalkozó(ka)t, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t – vonatkozásában az általa végzett, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység(ek) technológiai leírásá(ai)t az alábbiak szerint:

— valamennyi rész esetében a technológia ismertetője tartalmazza az ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok (EWC 15 01 02) gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, a hasznosítóba történő eljuttatását, az anyagában történő hasznosítási művelet ismertetését, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott hulladékválogató és bálázó, daráló és agglomeráló vagy regranuláló gépsor/berendezés műszaki specifikációit, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, tervezett éves üzemórák számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység végzésével érintett telephely(ek) leírását, és a telephely(ek)re vonatkozóan be kell mutatni a telephelye(ke)t, ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik vázrajzzal és fotóval illusztrálva.

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

Közös ajánlat esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembevételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladatmegosztás bemutatását,

— az ajánlattevők és alvállalkozóik által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés mennyiségét tonnában és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés %-os arányát,

— a közös ajánlattevők együttes (konzorciumi) megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt.25. § (4) bekezdés),

— a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal,

— azt a számlaszámot (1), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlattételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

(…)

27.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén, ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely(ek) esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

28.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az ajánlati dokumentáció módosított elemei:

— I.1.11.,

— I.3.2.,

— I.4.1.,

— I.4.2.,

— II. Szerződéstervezet,

— III. Nyilatkozatminták,

— IV. Műszaki leírás.

A módosított ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Az ajánlati dokumentációt korábban kiváltott gazdasági szereplők részére ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációt térítés nélkül, közvetlenül, elektronikus úton küldi meg. Az ajánlati dokumentációt korábban ki nem váltott gazdasági szereplők részére ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációt az ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában meghatározottak szerint bocsátja rendelkezésre.