Szolgáltatások - 35020-2016

Normál nézet megjelenítése

02/02/2016    S22

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 022-035020

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Hulladékgazdálkodás közbeszerzési és szakmai jogi főosztály, Címzett: dr. Lakatos Orsolya, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771203. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.lakatos.orsolya@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378131)

Tárgy:
CPV:90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90511200 Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3 2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítás

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 7.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 9 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 10 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 11 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó papír csomagolási hulladék hasznosítása 1.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 12 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó papír csomagolási hulladék hasznosítása 2.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(…) Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000-Ft/alkalom (legfeljebb 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza. (…)

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

—.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

(…) A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 2014. május 16-án kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges. (…)

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (1-10. részek esetében: Ipari-kereskedelmi papír csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása; 11-12 részek esetében: Lakossági hulladék gyűjtéséből származó papír csomagolóanyag hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (figyelemmel a 14.§ (3) bekezdésben foglaltakra is).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Valamennyi vagy bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.

(…)

P.2. Nyilatkozata alapján

Az 1.-3. sz. rész esetében: Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 130 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi papír csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 100 millió Ft-ot.

A 4.-6. sz. rész esetében: Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 70 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi papír csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 55 millió Ft-ot.

A 7.-10. sz. rész esetében: Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 15 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi papír csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 12 millió Ft-ot.

11.-12. sz. rész esetében: Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 10 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Lakossági hulladék gyűjtéséből származó papír csomagolóanyag hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 8 millió Ft-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-3. rész vonatkozásában a nettó 40 millió Ft-ot;

— a 4-6. rész vonatkozásában a nettó 20 millió Ft-ot;

— a 7-10. rész vonatkozásában a nettó 5 millió Ft-ot;

— az 11-12. rész vonatkozásában a nettó 3,5 millió Ft-ot;

a közbeszerzés tárgya (1-10. részek esetében: Ipari-kereskedelmi papír csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása; 11-12. részek esetében: Lakossági hulladék gyűjtéséből származó papír csomagolóanyag hasznosítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-3. rész vonatkozásában a nettó 30 millió Ft-ot;

— a 4-6. rész vonatkozásában a nettó 18 millió Ft-ot;

— a 7-10. rész vonatkozásában a nettó 4 millió Ft-ot;

— a 11-12. rész vonatkozásában a nettó 3 millió Ft-ot;

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1.)

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak.

M.2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

A telephelyek vonatkozásában valamennyi rész esetében:

— be kell mutatni az ajánlati felhívásnak megfelelő tényleges tevékenység végzésével érintett telephely(ek) működtetésére vonatkozó engedélyét vagy a telephelye(ke)n végzett tevékenység illetékes jegyző által kiállított nyilvántartásba vételi igazolás vagy hozzájárulás másolatát.

A hitelesített mérleg, targonca, hulladékválogató sor és bálázó vonatkozásában valamennyi rész esetében be kell mutatni:

a rendelkezési jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartás vonatkozó része, bérleti, lízing, alvállalkozói (elő) szerződések) egyszerű másolatát.

Az 1-10. sz. rész esetében a hulladékválogatósor és bálázó leírását tartalmazó, a tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyét, vagy a részletes technológiai leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása.

Valamennyi rész esetében a hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

Továbbá nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a telephely, továbbá az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor és bálázó szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség, telephely bérleti szerződés, vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

M.3.)

A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az 1-10. részek esetében a hulladékok gyűjtése és kezelése, a 11-12. részek esetében a hulladékok kezelése alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer bemutatását, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 17. § (2) bekezdésének megfelelően. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

M.4.)

A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének i) pontja alapján az 1-10. részek esetében a hulladékok gyűjtése és kezelése, a 11-12. részek esetében a hulladékok kezelése alkalmazási területre kiterjedő ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítványt, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékait a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízottal, aki megfelel az alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak

és

B) legalább 1 fő

OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő

vagy OKJ 31 851 01 Hulladékfelvásárló

vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep kezelő

vagy OKJ 31 851 01 Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ 21 789 801 Települési hulladék

gyűjtő és szállító,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő,

vagy OKJ 32 543 03 Papírgyártó és -feldolgozó,

vagy OKJ 31 543 07 01 Papíripari alapanyaggyártó

végzettséggel rendelkező szakemberrel.

és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon a szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

Az 1-10. részek esetében:

A) legalább 1 db minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett gyűjtésre és hasznosításra egyaránt alkalmas telephellyel

VAGY

minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett 1 db gyűjtésre és 1 db hasznosításra alkalmas telephellyel;

és

B) legalább 1 db, legalább 200 kg tömegű bálákat előállítani képes hulladékválogató sorral és bálázóval.

A 11-12. rész esetében:

legalább 1 db minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett hasznosításra alkalmas telephellyel.

Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel.

és

B) legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon telephely, hulladékválogatósor és bálázó, hitelesített mérleg és targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.3.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az 1-10. részek esetében a hulladékok gyűjtése és kezelése, a 11-12. részek esetében a hulladékok kezelése alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001 jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4.)

Alkalmatlan az ajánlattevő,

amennyiben nem rendelkezik az 1-10. részek esetében a hulladékok gyűjtése és kezelése, a 11-12. részek esetében a hulladékok kezelése alkalmazási területre kiterjedő ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

8.2.2016 (13:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

8.2.2016 (13:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

8.2.2016 (13:00)

VI.3) További információk:

4. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/2 pontjaiban, valamint a III.2.3) M/1-M/4 pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

(…)

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó);

— az ajánlatot aláíró valamennyi személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját;

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

— a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra;

— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kktv.) szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e;

— az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ajánlattevő által ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

a vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni;

— a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot;

— a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

— az adott tevékenységre vonatkozó (1-10. számú részek esetén EWC 15 01 01 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése/hasznosítása, 11-12. számú részek esetén EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítása) környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolatát:

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik:

— Az 1.-3. sz. részek esetében: részenként legalább 45 000 tonna/év, a 4-6. sz. részek esetében: részenként legalább 25 000 tonna/év, a 7-10. sz. részek esetében: részenként legalább 10 500 tonna/év EWC 15 01 01 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— A 11-12. sz. részek esetében: részenként legalább 11 750 tonna/év EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, mely teljesülhet részenként a fenti EWC kódokra külön-külön vagy együttesen is, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedélyt/ engedélyeket/ határozatot kéri benyújtani.

Minden, az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplőnek beleértve az ajánlattevő(k)nek, alvállalkozó(k)nak, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek azoknak az engedélyeknek a másolatát kell teljes körűen benyújtania, amelyek a szerződés teljesítése során általuk elvégzett tevékenységhez szükségesek.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek kell csatolnia, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie a papír csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy hasznosításában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

— technológiai leírást az alábbiak szerint:

Az 1-3. részek esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok (EWC 15 01 01) gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosító üzembe történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében a technológiai leírás tartalmazza a hulladékválogatósor és bálázó alkalmazásának részletes ismertetését.

Továbbá a technológiai leírás tartalmazza az alkalmazott hasznosítási technológia jellemzőit a fő áram (papír csomagolási hulladék) tekintetében és a papír csomagolási hulladék feldolgozása közben keletkező hulladék frakciók (pl. maradék papírrost, reject, copf, iszapok) képződési technológiájának tekintetében egyaránt, az alábbi pontok szerint részletezve:

— a technológiai bemutatása folyamatábrával,

— a technológia bemutatása anyagmérleggel,

— a technológia bemutatása szöveges leírással.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a telephely leírását és a telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva)

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

A 4-10. részek esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok (EWC 15 01 01) gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosító üzembe történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében a technológiai leírás tartalmazza a hulladékválogatósor és bálázó alkalmazásának részletes ismertetését.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a telephely leírását. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva)

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

A 11-12. részek esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok (EWC 15 01 01, EWC 20 01 01) hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék hasznosító üzembe történő beérkezését, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a telephely leírását. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a hasznosítást végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva)

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

— Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés százalékos arányát, és ezen százalékos arány szerinti mennyiségnek megfelelő engedélyek másolatát, az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a konzorcium megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés],

— a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal,

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

— Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítás

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 7.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 9 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 10 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 11 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó papír csomagolási hulladék hasznosítása 1.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 12 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó papír csomagolási hulladék hasznosítása 2.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(…) Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.), valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti, esetenként 100 000 HUF/alkalom (legfeljebb 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a dokumentáció tartalmazza. (…)

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

(…) A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 16.5.2014-án (2014. évi 57. szám) kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges. (…)

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (figyelemmel a 14. § (3) bekezdésben foglaltakra is).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Valamennyi rész esetében valamennyi vagy bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás volt.

(…)

P.2. Nyilatkozata alapján

Az 1–3. sz. rész esetében: az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 130 00 000 HUF-ot.

A 4–6. sz. rész esetében: az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 70 000 000 HUF-ot.

A 7–10. sz. rész esetében: az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 15 000 000 HUF-ot.

A 11–12. sz. rész esetében: az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 10 000 000 HUF-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt: a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1–3. rész vonatkozásában a nettó 65 000 000 HUF-ot,

— a 4–6. rész vonatkozásában a nettó 35 000 000 HUF-ot,

— a 7–10. rész vonatkozásában a nettó 7 500 000 HUF-ot,

— a 11–12. rész vonatkozásában a nettó 5 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1.) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzést bármely szempontból akadályozná.

OKJ képesítések esetén ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak);

M.2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

A hitelesített mérleg vonatkozásában be kell nyújtani a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

A csatolt dokumentumoknak egyértelműen kell tartalmazniuk azokat az információkat, amelyekből a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása) vonatkozásában az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

A hitelesített mérleg, targonca, hulladékválogató sor és bálázó vonatkozásában valamennyi rész esetében:

— nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor és bálázó szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízingszerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához szükséges, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízottal, aki megfelel az alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak; és

B) legalább 1 fő:

— OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő, vagy

— OKJ 31 851 01 Hulladékfelvásárló, vagy

— OKJ 33 853 01 Hulladéktelep kezelő, vagy

— OKJ: 31 851 01 Hulladék feldolgozógép-kezelő, vagy

— OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus, vagy

— OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus, vagy

— OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus, vagy

— OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó, vagy

— OKJ 21 789 801 Települési hulladék gyűjtő és szállító, vagy

— OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő, vagy

— OKJ 32 543 03 Papírgyártó és -feldolgozó, vagy

— OKJ 31 543 07 01 Papíripari alapanyaggyártó

végzettséggel rendelkező szakemberrel; és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon a szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását;

M.2.) alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

— az 1–10. rész esetében: legalább 1 db, legalább 200 kg tömegű bálákat előállítani képes hulladékválogató sorral és bálázóval.

Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel; és

B) legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon hulladékválogató sor és bálázó, hitelesített mérleg és targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

26.2.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

26.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

26.2.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

4. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/2 pontjában, valamint a III.2.3) M/1–M/2 pontjában meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

(…)

9. Az ajánlattevőnek az adott tevékenység végzéséhez szükséges (1–10. számú rész esetén EWC 15 01 01 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése/hasznosítása, 11–12. számú rész esetén EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek iktatószámait tartalmazó nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell a teljes engedélyt.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— az 1–3. sz. rész esetében: részenként legalább 45 000 tonna/év,

— a 4–6. sz. rész esetében: részenként legalább 25 000 tonna/év,

— a 7–10. sz. rész esetében: részenként legalább 10 500 tonna/év EWC 15 01 01 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel,

— a 11–12. sz. rész esetében: részenként legalább 11 750 tonna/év EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, mely teljesülhet részenként a fenti EWC kódokra külön-külön vagy együttesen is.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedély(eke)t kell értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában és/vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedély(eke)t/határozat(oka)t kéri feltüntetni és/vagy csatolni.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(ek)el közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie a papír csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy hasznosításában.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(ke)t alvállalkozó(ka)t, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t – vonatkozásában az általa végzett, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység(ek) technológiai leírásá(ai)t az alábbiak szerint.

Az 1–10. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

— a technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok (EWC 15 01 01) gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosító üzembe történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében a technológiai leírás tartalmazza a hulladékválogató sor és bálázó alkalmazásának részletes ismertetését.

Továbbá a technológiai leírás tartalmazza az alkalmazott hasznosítási technológia jellemzőit a fő áram (papír csomagolási hulladék) tekintetében és a papír csomagolási hulladék feldolgozása közben keletkező hulladék frakciók (pl. maradék papírrost, reject, copf, iszapok) képződési technológiájának tekintetében egyaránt, az alábbi pontok szerint részletezve:

— a technológiai bemutatása folyamatábrával,

— a technológia bemutatása anyagmérleggel,

— a technológia bemutatása szöveges leírással.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység végzésével érintett telephely(ek) leírását és a telephely(ek)re vonatkozóan be kell mutatni a telephelye(ke)t ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik vázrajzzal és fotóval illusztrálva.

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

A 11–12. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

— a technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok (EWC 15 01 01, EWC 20 01 01) anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék hasznosító üzembe történő beérkezését, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát.

Továbbá a technológiai leírás tartalmazza az alkalmazott hasznosítási technológia jellemzőit a fő áram (papír csomagolási hulladék) tekintetében és a papír csomagolási hulladék feldolgozása közben keletkező hulladék frakciók (pl. maradék papírrost, reject, copf, iszapok) képződési technológiájának tekintetében egyaránt, az alábbi pontok szerint részletezve:

— a technológiai bemutatása folyamatábrával,

— a technológia bemutatása anyagmérleggel,

— a technológia bemutatása szöveges leírással.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység végzésével érintett telephely(ek) leírását és a telephely(ek)re vonatkozóan be kell mutatni a telephelye(ke)t ahol a hasznosítást végzik vázrajzzal és fotóval illusztrálva.

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

Közös ajánlat esetében – a Kbt. 25. §-ának figyelembevételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladatmegosztás bemutatását,

— az ajánlattevők és alvállalkozóik által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés mennyiségét tonnában és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés %-os arányát,

— a közös ajánlattevők együttes (konzorcium) megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt.25. § (4) bekezdés),

— a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal,

— azt a számlaszámot (1), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlattételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

(…)

24. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

25. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az ajánlati dokumentáció módosított elemei:

— I.1.11.,

— I.2.1.,

— I.3.2.,

— I.4.1.,

— I.4.2.,

— II. Szerződéstervezet,

— III. Nyilatkozatminták.

A módosított ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

— az ajánlati dokumentációt korábban kiváltott gazdasági szereplők részére ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációt térítés nélkül, közvetlenül, elektronikus úton küldi meg. Az ajánlati dokumentációt korábban ki nem váltott gazdasági szereplők részére ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációt az ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában meghatározottak szerint bocsátja rendelkezésre.