Services - 35028-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Stockholm: Data services

2022/S 015-035028

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspektionen för Vård och Omsorg
National registration number: 202100-6537
Town: Stockholm
NUTS code: SE11 Stockholm
Country: Sweden
Contact person: Eva Olander
E-mail: eva.olander@ivo.se
Internet address(es):
Main address: https://www.ivo.se/
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

System för att inhämtning och hantering av information kring uppfyllnad av NIS-direktivet

Reference number: 2.3.2-09972/2021
II.1.2)Main CPV code
72300000 Data services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet*

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. IVO är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården.

För att kunna bedöma en leverantörs uppfyllnad av regelverket enligt NIS, har IVO behov av ett system för att inhämta och bedöma information från leverantörer innan inspektion genomförs.

Ett antal frågor skall skickas ut till vårdgivare som anmält sig som leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS regleringen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 488 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48810000 Information systems
72200000 Software programming and consultancy services
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE11 Stockholm
II.2.4)Description of the procurement:

Bakgrund, omfattning och syfte

Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet*

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. IVO är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården.

För att kunna bedöma en leverantörs uppfyllnad av regelverket enligt NIS, har IVO behov av ett system för att inhämta och bedöma information från leverantörer innan inspektion genomförs.

Ett antal frågor skall skickas ut till vårdgivare som anmält sig som leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS regleringen. I dagsläget rör detta sig om cirka 400 tillsynsobjekt.

*NIS-direktivet är ett EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU. Det innebär bland annat att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, bl a hälso- och sjukvården, ska vidta säkerhetsåtgärder för att hantera risker och incidenter i nätverk och informationssystem som de är beroende av för att kunna tillhandahålla tjänsterna.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 209-547726
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Veriscan Security Sweden AB
National registration number: 556595-6389
Postal address: Box 4082
Town: KARLSTAD
NUTS code: SE11 Stockholm
Postal code: 65004
Country: Sweden
E-mail: tommy.auoja@veriscan.se
Internet address: http://www.veriscan.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 488 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 488 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Stockhoom
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022