Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 350292-2017

07/09/2017    S171

Magyarország-Budapest: Műalkotás

2017/S 171-350292

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fehér Melinda
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tornai bútoregyüttes beszerzése – MNB Értéktár program.

Hivatkozási szám: KBF/191/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
92311000 Műalkotás
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező, Tornai Gyula festő és iparművész által tervezett Art Deco szalon 6 db-os bútoregyüttesének tulajdonjogát kívánja megszerezni a tulajdonostól a jelen közbeszerzési eljárás keretében, az MNB Értéktár Program számára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 225 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92311000 Műalkotás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Szerződésben meghatározott helyszínen.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező, Tornai Gyula festő és iparművész által tervezett Art Deco szalon 6 db-os bútoregyüttesének tulajdonjogát kívánja megszerezni a tulajdonostól a jelen közbeszerzési eljárás keretében, az MNB Értéktár Program számára.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

Az ajánlatkérő a jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja alapján folytatja le, tekintettel arra, hogy a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tornai bútoregyüttes beszerzése – MNB Értéktár program

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/08/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sabatier Galerie & Kunsthandel GmbH & Co. KG
Postai cím: Bergstrasse 2.
Város: Verden
NUTS-kód: DE5 BREMEN
Postai irányítószám: 27283
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 225 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 225 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: az eljárás eredményes, a szerződéskötésre sor került.

b) A nyertes ajánlattevő(k) adószáma: DE 116735625.

c) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Sabatier Galerie & Kunsthandel GmbH & Co. KG (Bergstrasse 2, 27283 Verden, Németország, DE 116735625).

d) Az eljárás során nem vettek figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/09/2017