Dostawy - 350463-2018

TITytułPolska-Morawica: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu350463-2018
PDData publikacji10/08/2018
OJDz.U. S153
TWMiejscowośćMORAWICA
AUNazwa instytucjiMiasto i Gmina Morawica
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekDostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany07/08/2018
DTTermin17/09/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
09331000 - Baterie słoneczne
09330000 - Energia słoneczna
09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45317000 - Inne instalacje elektryczne
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
45317300 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
44212000 - Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
44112000 - Różne konstrukcje budowlane
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
RCKod NUTSPL72
IAAdres internetowy (URL)www.umig.wislica.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE