Services - 35048-2022

21/01/2022    S15

Finland-HUS: Refuse collection services

2022/S 015-035048

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: HUS Kiinteistöt Oy
National registration number: 0821653-5
Postal address: PL 301
Town: HUS
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00029
Country: Finland
Contact person: HUS Kiinteistöt Oy
E-mail: hus-kiinteistot.hankinnat@hus.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.huskiinteistot.fi
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Kiinteistö

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

H02-2021 HUS Tietosuojajäte ja keräyspaperi 2022–2023

II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services - PB01 - PB03
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

HUS-kuntakonsernin ja sen toimintaa mahdollisesti jatkavan maakunnallisen itsehallinnon sairaaloissa ja muissa toimipisteissä syntyvän tietosuojattavan (pl.-tietosuojattava biologinen jäte ja tietosuojattava SER-jäte) jätteen ja keräyspaperin noudosta, käsittelystä ja niiden hävittämisestä. Tietosuojattavan jätteen jakeräyspaperin jätehuoltoa pyydettiin kokonaispalveluperiaatteella.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 290 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90500000 Refuse and waste related services
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa tietoturva- ja paperijätteen turvallinen nouto, käsittely ja niiden hävittäminen, jossa tietosuojajätteen osalta tietoturva säilyy koko prosessin ajan. Palveluntuottajan tulee käyttää omia työvälineitään palvelun toteuttamiseen.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mahdollisuus 2 vuoden optioon.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 220-578380
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2022-090577-001-001
Title:

Puiteopimus HUS tietosuojajäte ja keräyspaperi 2022-2023

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: L&T Ympäristöpalvelut Oy
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 270 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 284 896.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022