Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 35052-2014

TIRubrikLuxemburg-Luxemburg: AO 10559 Integrerade logistiktjänster
NDDokumentnummer35052-2014
PDPubliceringsdatum01/02/2014
OJEUT S23
TWOrtLUXEMBURG
AUNamn på myndighetEuropeiska unionens publikationsbyrå
OLOriginalspråkEN
HDHeadingEuropeiska unionens publikationsbyrå - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande
CYLandLU
AATyp av myndighet5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU InstitutionEuropeiska unionens publikationsbyrå
DSDokument skickat28/01/2014
DDSista datum för beställning av dokument05/02/2014
DTTidsfrist12/02/2014
NCKontrakt4 - Tjänster
PRFörfarande1 - Öppet förfarande
TDDokumenttyp2 - Ytterligare upplysningar
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCCPV-kod60000000 - Transporter (utom avfallstransport)
60100000 - Vägtransporter
60160000 - Posttransport på väg
60220000 - Posttransport på järnväg
63000000 - Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
63100000 - Godshantering, lagring och tillhörande tjänster
63120000 - Lagring och magasinering
64000000 - Post- och telekommunikationstjänster
64100000 - Post- och budtjänster
64111000 - Posttjänster för tidningar och tidskrifter
64113000 - Posttjänster för paket
64121100 - Postutdelning
64121200 - Paketutlämning
64122000 - Internpost
72000000 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd