Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 350554-2018

10/08/2018    S153

Croatia-Zagreb: Information systems and servers

2018/S 153-350554

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministarstvo financija Carinska uprava
National registration number: 18683136487
Postal address: A. von Humboldta 4a
Town: Zagreb
NUTS code: HR041 Grad Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: 1. Marijana Semulić 2. Jasminka Gregurović 3. Divor Martinić 4. Romana Butina 5. Vesna Starčević 6. Marina Rudman
E-mail: javna.nabava@carina.hr
Telephone: +385 16211219/+385 16211413/+385 16211286/+385 16211395/+385 16211311/+385 16211489
Fax: +385 16211020/+385 16211002
Internet address(es):
Main address: https://carina.gov.hr/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0021701
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Računalna oprema (serveri, storage)

Reference number: 23-18-VV
II.1.2)Main CPV code
48800000 Information systems and servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javne nabave je nabava uređaja, licenci i usluga implementacije migracije sistemske platforme za kritične poslovne sustave ITMS i RIZIK te sustava za upravljanje IKT imovinom (Asset) na „open source“ tehnologiju. Predmetni poslovni sustavi su instalirani u podatkovnom centru te posluženi s centralne komunikacijske lokacije Naručitelja.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 308 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48800000 Information systems and servers
48700000 Software package utilities
72224100 System implementation planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR041 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

Lokacija Naručitelja u Zagrebu.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javne nabave je nabava uređaja, licenci i usluga implementacije migracije sistemske platforme za kritične poslovne sustave ITMS i RIZIK te sustava za upravljanje IKT imovinom (Asset) na „open source“ tehnologiju. Predmetni poslovni sustavi su instalirani u podatkovnom centru te posluženi s centralne komunikacijske lokacije Naručitelja.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Broj tehničkih stručnjaka ponuditelja koji posjeduju certifikate/imaju iskustvo rada s tehnologijama i alatima / Weighting: u Dokumentaciji
Price - Weighting: u Dokumentaciji
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 308 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da su podaci koji su sadržani u dokumentu važeći, odnosno da odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sukladno prijedlogu ugovora iz točke 12.6. i priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/09/2018
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/09/2018
Local time: 13:00
Place:

Carinska uprava, Središnji ured, Alexandera von Humboldta 4a, Zagreb

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: http://www.dkom.hr/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/08/2018