Services - 35058-2022

21/01/2022    S15

Romania-Baia Mare: Construction supervision services

2022/S 015-035058

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
National registration number: 3627315
Postal address: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 46
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430311
Country: Romania
Contact person: ANA ZAHARIA
E-mail: achizitii@maramures.ro
Telephone: +40 0262214659
Fax: +40 0262215597
Internet address(es):
Main address: www.cjmaramures.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de supervizare a lucrărilor de construcţii aferente obiectivului de investiții „Construirea depozitului ecologic de la Sârbi – actualizare documentație tehnică și execuție rest de executat, inclusiv măsuri de stabilizare amplasament”

Reference number: 3627315_2021_PAAPD1167553
II.1.2)Main CPV code
71520000 Construction supervision services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului constă din prestarea Serviciilor de supervizare a lucrărilor de construcţii aferente obiectivului de investiții „Construirea depozitului ecologic de la Sârbi – actualizare documentație tehnică și execuție rest de executat, inclusiv măsuri de stabilizare amplasament”.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I din Fișa de Date, respectiv 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 270 770.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

JUDEȚUL MARAMUREȘ

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții Construirea depozitului ecologic de la Sârbi, constând din actualizarea documentației tehnice și execuția restului de executat, inclusiv asigurarea măsurilor de stabilizare amplasament. Supervizarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislația aplicabilă (Hotărârea de Guvern nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MDRT pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier nr.1496/2011), pentru întreaga perioadă de pregătire, executare, recepționare a lucrărilor și pentru perioada de notificare a defectelor.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 1. Team Leader-Punctaj maxim factor 16 2.Responsabil revendicări-Punctaj maxim factor 12 3.Inginer geodez/topograf-Punctaj maxim factor 12 4. Inginer geolog/geotehnician-Punctaj maxim factor 12 5. Inginer/subinginer-Punctaj maxim factor 8 Descrierea detaliată a factorilor de evaluare si a algoritmului de calcul se regaseste în fisierul atasat :Fișa de date/Instrucțiuni către ofertanți, Cap.II.2.5. Criterii de atribuire / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Din bugetul propriu al autorității contractante UAT JUDEȚUL MARAMUREȘ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 151-401353
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 25644
Title:

Servicii de supervizare a lucrărilor de construcţii aferente obiectivului de investiții „Construirea depozitului ecologic de la Sârbi – actualizare documentație tehnică și execuție rest de executat, inclusiv măsuri de stabilizare amplasament”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EPMC CONSULTING
National registration number: RO 24799569
Postal address: Strada Fagului, Nr. 11
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400483
Country: Romania
E-mail: office@epmc.ro
Telephone: +40 264411894
Fax: +40 264411894
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 911 337.56 RON
Total value of the contract/lot: 2 270 770.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 430311
Country: Romania
E-mail: achizitii@maramures.ro
Telephone: +40 262214659
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția juridică și administrație publică - Serviciul juridic și contencios
Postal address: Adresa: Gheorghe Șincai, nr. 46; Localitate: Baia Mare
Town: Baia Mare
Postal code: 430311
Country: Romania
E-mail: office@maramures.ro
Telephone: +40 262215090
Internet address: www.cjmaramures.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022