Services - 35060-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Internet services

2022/S 015-035060

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Postal address: ul. Rakowiecka 26/30
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-528
Country: Poland
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Telephone: +48 225726254
Fax: +48 225726305
Internet address(es):
Main address: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Address of the buyer profile: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowę systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ

Reference number: BAG-SZP.261.1.49.2021
II.1.2)Main CPV code
72400000 Internet services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowa systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji.

3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowa systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji.

3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Dodatkowa obsługa redakcyjna / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe grafika dedykowanego do realizacji zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.” w ramach projektu pn.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 225-591600
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowę systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022