Lieferungen - 350600-2019

25/07/2019    S142

Polen-Katowice: Rohrleitungen und Formstücke

2019/S 142-350600

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 133-328139)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Hadam oraz Artur Mandrysz
E-Mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telefon: +48 32/7161481
Fax: +48 32/7572304

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych w Oddziałach KWK Ruda Ruch „Bielszowice” oraz KWK „Wujek” należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902794/01.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44163000 Rohrleitungen und Formstücke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur z tworzywa sztucznego do transportu wody kopalnianej, gazów inercyjnych i metanu przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w Oddziałach KWK Ruda Ruch „Bielszowice” oraz KWK „Wujek” należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 252-12 w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 5 zadań.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/07/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 133-328139

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zadanie nr 1
Anstatt:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.110+/- 2 mm PN 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu — 3 710 m.

muss es heißen:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew. 110+/- 2 mm śr. wew. min. 85 mm PN 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu - 3 710 m.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zadanie nr 2
Anstatt:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.160+/- 2 mm pn 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu — 400 m.

muss es heißen:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.160+/- 2 mm śr. wew. min. 125 mm pn 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu - 400 m.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zadanie nr 3
Anstatt:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. zew. 215+/- 2 mm długość 6000 mm pn 40 do transportu wody kopalnianej — 100 szt.

muss es heißen:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. zew. 220+/- 5 mm śr. wew. min. 185 mm długość 6 000 mm pn 40 do transportu wody kopalnianej - 100 szt.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zadanie nr 4
Anstatt:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102 x 5000 mm +/- 2 mm 4,00 MPa do wody z wewnętrzną wykładziną — 600 szt.

muss es heißen:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 4 mm 4,00 MPa do wody kopalnianej - 600 szt.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zadanie nr 5
Anstatt:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 2 mm 4,00 MPa do wody z wewnętrzną wykładziną preizolowana — 600 szt.

muss es heißen:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 4 mm 4,00 MPa do wody kopalnianej preizolowana - 600 szt.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/07/2019
Ortszeit: 09:45
muss es heißen:
Tag: 08/08/2019
Ortszeit: 09:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 23/09/2019
muss es heißen:
Tag: 07/10/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/07/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 08/08/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 8.8.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA — pokój nr 117, I piętro.