Prekės - 350600-2019

25/07/2019    S142

Lenkija-Katowice: Vamzdžiai ir jungiamosios detalės

2019/S 142-350600

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 133-328139)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Hadam oraz Artur Mandrysz
El. paštas: artur.mandrysz@pgg.pl
Telefonas: +48 32/7161481
Faksas: +48 32/7572304
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl/
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych w Oddziałach KWK Ruda Ruch „Bielszowice” oraz KWK „Wujek” należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych

Nuorodos numeris: 701902794/01.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44163000 Vamzdžiai ir jungiamosios detalės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur z tworzywa sztucznego do transportu wody kopalnianej, gazów inercyjnych i metanu przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w Oddziałach KWK Ruda Ruch „Bielszowice” oraz KWK „Wujek” należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 252-12 w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 5 zadań.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 133-328139

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 1
Keistino teksto vieta: Zadanie nr 1
Yra:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.110+/- 2 mm PN 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu — 3 710 m.

Turi būti:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew. 110+/- 2 mm śr. wew. min. 85 mm PN 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu - 3 710 m.

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 2
Keistino teksto vieta: Zadanie nr 2
Yra:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.160+/- 2 mm pn 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu — 400 m.

Turi būti:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.160+/- 2 mm śr. wew. min. 125 mm pn 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu - 400 m.

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 3
Keistino teksto vieta: Zadanie nr 3
Yra:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. zew. 215+/- 2 mm długość 6000 mm pn 40 do transportu wody kopalnianej — 100 szt.

Turi būti:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. zew. 220+/- 5 mm śr. wew. min. 185 mm długość 6 000 mm pn 40 do transportu wody kopalnianej - 100 szt.

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 4
Keistino teksto vieta: Zadanie nr 4
Yra:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102 x 5000 mm +/- 2 mm 4,00 MPa do wody z wewnętrzną wykładziną — 600 szt.

Turi būti:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 4 mm 4,00 MPa do wody kopalnianej - 600 szt.

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 5
Keistino teksto vieta: Zadanie nr 5
Yra:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 2 mm 4,00 MPa do wody z wewnętrzną wykładziną preizolowana — 600 szt.

Turi būti:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 4 mm 4,00 MPa do wody kopalnianej preizolowana - 600 szt.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 25/07/2019
Vietos laikas: 09:45
Turi būti:
Data: 08/08/2019
Vietos laikas: 09:45
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 23/09/2019
Turi būti:
Data: 07/10/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 25/07/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 08/08/2019
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 8.8.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA — pokój nr 117, I piętro.