Services - 35061-2022

21/01/2022    S15

Romania-Oradea: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 015-035061

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL ORADEA
National registration number: 4230487
Postal address: Strada: Unirii, nr. 1
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410100
Country: Romania
Contact person: Olimpia Horge
E-mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Telephone: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Internet address(es):
Main address: www.oradea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru pentru: Servicii de amenajare a spațiilor verzi în unitațile de învățământ, respectiv bazele sportive și imobilele aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 2 ani Cod unic 4230487/2021/54

Reference number: 4230487/2021/54
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul acordului- cadru il reprezinta:

Servicii de amenajare a spațiilor verzi în unitațile de învățământ, respectiv bazele sportive și imobilele aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 2 ani

Cod unic 4230487/2021/54

Tipurile de servicii sunt cele descrise in caietul de sarcini nr.277721 din 26.05.2021.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 195 400.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

MUNICIPIUL ORADEA

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul acordului- cadru il reprezinta:

Servicii de amenajare a spațiilor verzi în unitațile de învățământ, respectiv bazele sportive și imobilele aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 2 ani

Cod unic 4230487/2021/54

Tipurile de servicii sunt cele descrise in caietul de sarcini nr.277721 din 26.05.2021.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Estimarea cantitati maxime acord cadru

Estimarea cantitatilor minime acord cadru

Estimarea cantitatilor maxime pe contract subsecvent

Estimarea cantitatilor minime pe contract subsecvent –

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei 2 ani.

(C) CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei doi reprezentand durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2021-2022 un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022-2023 un singur contract subsecvent acordului cadru

Valoarea estimata a acordului cadru este de 216.850,00 lei fara TVA.

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand urmatoarele valori , dupa cum urmeaza:

in anul 2021-2022 -108.695,00 lei fara tva

- in anul 2022-2023- 108.155,00 lei fara tva

-

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 194-505699
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1435
Title:

Acord Cadru servicii de amenajare a spațiilor verzi în unitațile de învățământ, respectiv bazele sportive și imobilele aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRODERATIZARE SERVICII SRL
National registration number: 35184801
Postal address: Strada Meşteşugarilor, Nr. 110
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410284
Country: Romania
E-mail: proderatizareservicii@gmail.com
Telephone: +40 743920635
Fax: +40 359175295
Internet address: www.proderatizare.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 216 850.00 RON
Total value of the contract/lot: 195 400.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1441
Title:

Contract subsecvent nr.1 Servicii de amenajare a spațiilor verzi în unitațile de învățământ, respectiv bazele sportive și imobilele aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar,

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRODERATIZARE SERVICII SRL
National registration number: 35184801
Postal address: Strada Meşteşugarilor, Nr. 110
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410284
Country: Romania
E-mail: proderatizareservicii@gmail.com
Telephone: +40 743920635
Fax: +40 359175295
Internet address: www.proderatizare.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 98 300.00 RON
Total value of the contract/lot: 98 300.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022