Palvelut - 350613-2014

15/10/2014    S198    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Rajoitettu menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut

2014/S 198-350613

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Tähän kilpailuun sovelletaan: Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT
PL 2000
Yhteyspiste(et): Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
Vastaanottaja: Tuuli Huhtala
FI-00099 Helsinki
Suomi
Puhelin: +358 931032356
Sähköpostiosoite: tuuli.huhtala@att.hel.fi
Faksi: +358 931032320

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: http://www.att.hel.fi

Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
PL 2000 (käyntiosoite: Junailijankuja 3, Helsinki 52)
FI-00099 Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: osallistumisilmoituksia.ei@vastaanoteta.e-maililla

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
1.3)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
Muu: asuntotuotanto
1.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
Hankintaviranomainen/-yksikkö tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta: ei

II kohta: Suunnittelukilpailun kohde / hankkeen kuvaus

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen/-yksikön suunnittelukilpailulle/hankkeelle antama nimi:
Pukinmäki Isonpellontien eteläosa suunnittelu- ja tarjouskilpailu.
II.1.2)Lyhyt kuvaus:
Kyseessä on ilmoittautumismenettely Helsingin Pukinmäessä Isonpellontien eteläpuolelle sijoittuvan asuinrakennusten korttelialueen 37189 (A) suunnitteluksi. Suunnittelukilpailuun valitaan ilmoittautumisten perusteella 4 osaanottajaa. Kilpailussa voidaan järjestää tarvittaessa jatkokilpailu.

Alueelle laaditaan parhaillaan uutta asemakaavaa: http://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/oas/1158.pdf

Kilpailualueena on muodostettava asuinrakennusten kortteli, jonka rakennusoikeus tulee olemaan noin 10 000 km², josta noin 50 % toteutetaan asumisoikeusasuntoina ja noin 50 % vuokra-asuntoina. Pysäköintipaikat on tarkoitus sijoittaa maantasoon. Tässä kilpailussa etsitään korttelille ratkaisua asemakaavan pohjaksi ja asuinrakennusten toteuttamiseksi.
Kullekin kilpailuun kutsutulle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle arkkitehtitoimistolle maksetaan vain yhdestä ehdotuksesta 20 000 EUR:n (sis. alv 24 %) suuruinen palkkio. Palkkio maksetaan kilpailun ratkettua, ja se lasketaan osaksi jatkotyön saaneen kokonaissuunnittelupalkkiota. Kilpailun palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka vähentää palkkioista 10 % kilpailijoiden nimeämän edustajan palkkiota ja muita kuluja varten. Kilpailu toteutetaan suunnittelu- ja tarjouskilpailuna, joka tarkoittaa, että kilpailuehdotusten lisäksi kilpailijat jättävät myös suunnittelutarjouksensa varsinaisesta suunnittelutoimeksiannosta. Kilpailun osanottajilla tulee olla edellytykset toimia varsinaisessa suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kohteen pääsuunnittelijana (MRL). Suunnittelukilpailun tavoitteena on suunnittelusopimus kilpailun voittajan kanssa. Mikäli kilpailu ei tuota toteuttamiskelpoista ehdotusta, ei myöskään suunnittelutoimeksiantoa tehdä.
Kilpailun tarkemmat tiedot ja suunnitteluohjeet on esitetty suunnittelukilpailuun valituille lähetettävässä kilpailuohjelmassa ja sen liiteasiakirjoissa.
Alustava vahvistamaton aikataulu:
— ilmoittautumisaika päättyy 17.11.2014 klo 12:00,
— kilpailijoiden valinta 11/2014,
— kilpailuaika 12/2014–2/2015,
— kilpailun ratkaisu 4/2015,
— suunnittelun käynnistäminen 6/2015.
II.1.3)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

71220000

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistujien valintaperusteet:
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:
Hankinta koostuu 2 vaiheesta, ilmoittautumisvaiheesta ja suunnittelu- ja tarjouskilpailuvaiheesta.
Kaikkien ilmoittautuneiden tulee kyetä täyttämään alla mainitut ehdot. Todistukset tullaan pyytämään ennen suunnittelusopimuksen tekemistä.
1. Ehdokas on suorittanut lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa ja ehdokas kuuluu ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2. Ehdokas on luottokelpoinen;
3. Ehdokkaalla on voimassaoleva riittävä konsulttivastuuvakuutus ennen suunnittelusopimuksen tekemistä.
Ilmoittautumisvaiheessa toimitettava:
1. Lyhyt toimistokuvaus;
2. Referenssiluettelo;
3. Luettelomuotoinen selvitys kilpailumenestyksistä ja/tai osallistumisesta kehityshankkeisiin;
4. Enintään 3 kappaletta kuvallisia referenssejä, jotka osoittavat ilmoittautujan näkemyksen mukaan kelpoisuuden ja soveltuvuuden tehtävään. Suosituspituus per referenssi: korkeintaan 1–2 A4-paperia;
5. Lista ja kuvaus suunnittelutiimin jäsenistä (koulutus, kokemus, pätevyydet) ja aiotuista tehtävistä suunnittelutiimissä.
Tarjousvaiheessa toimitettava:
Vaadittavat kilpailuasiakirjat on esitetty kilpailuohjelmassa.
Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:
— Osallistujalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky tehtävästä suoriutumiseen,
— Osallistujan tulee olla suorittanut yhteiskunnalliset velvoitteensa asianmukaisesti.
Tekninen suorituskyky:
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:
Hankinta koostuu 2 vaiheesta, ilmoittautumisvaiheesta ja kilpailuvaiheesta.
Kaikkien ilmoittautuneiden tulee kyetä täyttämään alla mainitut ehdot.
Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:
Osallistujan tulee olla koulutukseltaan ja kokemukseltaan sekä ammatilliselta pätevyydeltään kykenevä toimimaan kohteen pääsuunnittelijana.
Osallistujan tulee olla toimintatavoiltaan tehtävään soveltuva, ja hänellä tulee olla käytössään tehtävän edellyttämät resurssit.
Osallistujan on kyettävä palvelemaan työmaata ennakoimattomissa tilanteissa työmaakäyntinä saman työpäivän / 24 h aikana.
III.2)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Arkkitehti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Suunniteltu osallistujamäärä: 4
IV.2)Jo valittujen osallistujien nimet
IV.3)Hankkeiden arviointiperusteet:
Kilpailun arviointiperusteet ilmoitetaan kilpailuohjelmassa.
IV.4)Hallinnolliset tiedot
IV.4.1)Hankintaviranomaisen/-yksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.4.2)Hankinta- ja täydentävien asiakirjojen saantia koskevat ehdot
IV.4.3)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17.11.2014 - 12:00
IV.4.4)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.4.5)Kieli (kielet), jolla (joilla) hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.5)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.5.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista):
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo: Kullekin kilpailuun kutsutulle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle arkkitehtitoimistolle maksetaan vain 1 ehdotuksesta 20 000 EUR:n (sis. alv 24 %) suuruinen palkkio. Palkkio maksetaan kilpailun ratkettua ja se lasketaan osaksi jatkotyön saaneen kokonaissuunnittelupalkkiota. Kilpailun palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka vähentää palkkioista 10 % kilpailijoiden nimeämän edustajan palkkiota ja muita kuluja varten.
IV.5.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot
Ilmoitetaan kilpailuohjelmassa.
IV.5.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.5.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.5.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.2)Lisätiedot:
I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Osoite, johon hankkeet tai osallistumishakemukset on lähetettävä
Virallinen nimi: kuoreen merkintä "Pukinmäki Isonpellontien eteläosa suunnittelu- ja tarjouskilpailu".
Suunnittelukilpailun tulokset julkistetaan tilaisuudessa, johon kilpailijat kutsutaan, ja jossa ehdotussuunnitelmat ovat nähtävillä. Suunnittelukilpailun tulos julkistetaan myös mm. järjestäjien internet-sivuilla.
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
PL 118
FI-00131 Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 103643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 103643314

VI.3.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta. Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Helsingin kaupungin hallitus / kirjaamo
PL 10 (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13)
FI-00099 Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Puhelin: +358 931013700
Faksi: +358 931013700

VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2014