Services - 35069-2022

21/01/2022    S15

România-București: Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

2022/S 015-035069

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Număr naţional de înregistrare: 26369185
Adresă: Bd. Libertatii, Nr. 16, Latura Nord, sector 5,
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Remus Gabriel Uretean
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mdrap.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitionarea serviciilor de suport IT aferente sistemului integrat de management al activitatilor de investitii, control si integritate în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

II.1.2)Cod CPV principal
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul achizi?iei este de a asigura servicii de suport IT aferente sistemului integrat de management al activita?ilor de investi?ii, control ?i integritate în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale ?i Administra?iei Publice.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 4 651 200.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 651 200.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT I - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate ?i resurse umane implementata prin intermediul ATS ATLAS

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bd. Libertatii nr 16 latura nord sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT I - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate ?i resurse umane implementata prin intermediul ATS ATLAS

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de Lotul 1- 778.800 lei Valoarea garantiei de participare este: 7788.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

• LOT III - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a proiectelor ?i programelor implementata prin intermediul ONE ERP

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bd. Libertatii nr 16 latura nord sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT III - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a proiectelor ?i programelor implementata prin intermediul ONE ERP

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de Lotul 3 - 153.600 lei Valoarea garantiei de participare este: 1536.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT IV - Platforma ERP destinata Modulului de registratura ?i gestiune a documentelor si fluxurilor de lucru implementata prin intermediul ONE ERP ?i Microsoft Sharepoint 2013

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bd. Libertatii nr 16 latura nord sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT IV - Platforma ERP destinata Modulului de registratura ?i gestiune a documentelor si fluxurilor de lucru implementata prin intermediul ONE ERP ?i Microsoft Sharepoint 2013

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de Lotul 4 - 153.600 lei Valoarea garantiei de participare este: 1536.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT II - Platforma ERP destinata Modulului de achizi?ii, contractelor ?i subcontractan?ilor implementata prin intermediul ONE ERP

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bd. Libertatii nr 16 latura nord sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT II - Platforma ERP destinata Modulului de achizi?ii, contractelor ?i subcontractan?ilor implementata prin intermediul ONE ERP

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de Lotul 2- 38.400 lei Valoarea garantiei de participare este: 384.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT V - Servicii specifice platformei de GIS si raportare

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bd. Libertatii nr 16 latura nord sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT V - Servicii specifice platformei de GIS si raportare

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de Lotul 5 - 38.400 lei Valoarea garantiei de participare este: 384.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT VI - Servicii specifice platformei de administrare, securitate ?i audit

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bd. Libertatii nr 16 latura nord sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT VI - Servicii specifice platformei de administrare, securitate ?i audit

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de Lotul 6 - 66.800 lei Valoarea garantiei de participare este: 668.00 RON.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 081-182777
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 6
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 298
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent 7 la AC 214

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 288
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent 14

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 164
Lot nr.: 4
Titlu:

Contract subsecvent 7 la AC 215

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 57 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 57 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 133
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent 6

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 102 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 102 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 127
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent 13

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 519 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 519 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 34
Lot nr.: 3
Titlu:

Achizi?ionarea serviciilor de suport IT aferente sistemului integrat de management al activita?ilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 25
Lot nr.: 4
Titlu:

Achizi?ionarea serviciilor de suport IT aferente sistemului integrat de management al activita?ilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 24
Lot nr.: 2
Titlu:

Achizi?ionarea serviciilor de suport IT aferente sistemului integrat de management al activita?ilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 16 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 372
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de suport IT ferente sistemului integrat de management al activitatilor de investitii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: http://ats.com.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 377
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de suport IT aferente sistemului integrat de management al activitatilor de investitii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 290
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvente nr.9/257

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 296
Lot nr.: 4
Titlu:

Contract subsecvent nr.6/215

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 378
Lot nr.: 3
Titlu:

Servicii de suport IT aferente sistemului integrat de management al activitatilor de investitii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 84
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr.12

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/03/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 375
Lot nr.: 4
Titlu:

Servicii de suport IT aferente sistemului integrat de management al activitatilor de investitii,

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 320
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT II - Platforma ERP destinata modulului de gestiune a achizi?iilor, contractelor ?i subcontractor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11
Lot nr.: 1
Titlu:

Achizi?ionarea serviciilor de suport IT aferente sistemului integrat de management al activita?ilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: http://ats.com.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 194 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 319
Lot nr.: 3
Titlu:

LOT III - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a proiectelor ?i programelor implementata pr

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 282
Lot nr.: 5
Titlu:

Servicii de suport IT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 616.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 265
Lot nr.: 4
Titlu:

Servicii de suport IT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 51 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 122
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate ?i resurse umane im

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: http://ats.com.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 584 100.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 71
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate ?i resurse umane im

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: http://ats.com.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 33
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate ?i resurse umane im

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: http://ats.com.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 363
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate ?i resurse umane im

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: http://ats.com.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 296
Lot nr.: 5
Titlu:

LOT V - Servicii specifice platformei de GIS si raportare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 295
Lot nr.: 4
Titlu:

LOT IV - Platforma ERP destinata Modulului de registratura ?i gestiune a documentelor si fluxurilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 25 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 265
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate ?i resurse umane im

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/09/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: http://ats.com.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 259 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 182
Lot nr.: 4
Titlu:

Contract subsecvent 5/215

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 76 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 76 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 17
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent 10

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 60
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr.11

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/02/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 295
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent nr.5/214

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 202
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent 4 /214

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 51 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 51 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 104
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr.8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 519 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 519 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 216
Lot nr.: 5
Titlu:

LOT V - Servicii specifice platformei de GIS si raportare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/07/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 153 600.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 153 600.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 153 600.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 257
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate ?i resurse umane im

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/09/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 115 200.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 3 115 200.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 115 200.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 215
Lot nr.: 4
Titlu:

LOT IV - Platforma ERP destinata Modulului de registratura ?i gestiune a documentelor si fluxurilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/07/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 614 400.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 614 400.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 614 400.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 214
Lot nr.: 3
Titlu:

LOT III - Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a proiectelor ?i programelor implementata pr

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/07/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 614 400.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 614 400.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 614 400.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 213
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT II - Platforma ERP destinata Modulului de achizi?ii, contractelor ?i subcontractan?ilor implemen

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/07/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 153 600.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 153 600.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 153 600.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent 8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONE SOFTWARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16538538
Adresă: str.Caraiman,nr.7
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100140
Țară: România
E-mail: vladuntu@gmail.com
Telefon: +40 0721218906
Fax: +40 02445175177
Adresă internet: www.asterixsoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 76 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 76 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent 15

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Advanced Technology Systems S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2649587
Adresă: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130016
Țară: România
E-mail: office@ats.com.ro
Telefon: +40 245620620
Fax: +40 245211727
Adresă internet: www.ats.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea intrebari -din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online(in SEAP). Pentru indeplinirea cerin?elor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art.196 alin.1 din Legea 98/2016. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face accesand link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Toate aplica?iile software sunt de tip COTS (Commercial Off The Shelf), astfel, codurile sursa ale aplica?iilor nu sunt proprietatea MDRAP, dar dezvoltarile ?i particularizarile ce vor con?ine cod sursa, vor trebui sa se supuna prevederilor Ordonan?ei de Urgen?a nr. 41/2016 de la art. 12). Infrastructura hardware este proprietatea MDRAP.

De asemenea prin adresa 140CTE/16.03.2018, Comitetul TehnicoEconomic pentru societatea informationala a avizat POZITIV proiectul prezentei achizitii publice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
Adresă: Bd-ul Liberatii nr. 16, Latura Nord, sector 5,
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 040551
Țară: România
Telefon: +40 372111419
Fax: +40 372111455
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/01/2022