Услуги - 350736-2016

Компактен изглед

08/10/2016    S195

Полша-Варшава: Закупуване на цифров модел на повърхността по границите на ЕС

2016/S 195-350736

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 1.10.2016 г., 2016/S 190-339985)

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ПОЛША. Тел. +48 222059500. Факс +48 222059501. Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

6.10.2016 (16:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

13.10.2016 ...

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

19.10.2016 (16:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

26.10.2016 ...