Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 350738-2016

08/10/2016    S195

Suurbritannia / Ühendkuningriik-London: Sündikaatvarurajatise tagamine

2016/S 195-350738

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Ravimiamet
Postiaadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Linn: London
NUTS kood: UKI12 Inner London - East
Sihtnumber: E14 5EU
Riik: Ühendkuningriik
E-post: CGprocurement@ema.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Hankijaprofiili aadress: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1907
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Sündikaatvarurajatise tagamine

Viitenumber: EMA/2016/28/SG.
II.1.2)CPV põhikood
72251000 Tõrgete kõrvaldamise teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu eesmärk on tagada sündikaatvarurajatised (1 peamine ja vähemalt 2 teisest), kus on vähemalt 100 töökohta, seonduvad IT- ja telefonisideseadmed ning interneti- ja Wi-Fi-ühendus lisaks muudele tehnilises kirjelduses esitatud miinimumnõuetele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 252 000.00 GBP
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
79430000 Kriisiohjamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: UKI12 Inner London - East
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Lepingu eesmärk on tagada sündikaatvarurajatised (1 peamine ja vähemalt 2 teisest), kus on vähemalt 100 töökohta, seonduvad IT- ja telefonisideseadmed ning interneti- ja Wi-Fi-ühendus lisaks muudele tehnilises kirjelduses esitatud miinimumnõuetele.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 252 000.00 GBP
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 10/11/2016
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 14/11/2016
Kohalik aeg: 12:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Ravimiamet, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, ÜHENDKUNINGRIIK.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

avamisest võib osa võtta maksimaalselt 1 esindaja pakkuja kohta. Turvalisusega seotud kaalutlustel peavad pakkujad pakkumiste avamisel osalemise loa saamiseks end esitatud tähtpäevaks registreerima (vt pakkumiskutse kirja).

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:

Pange tähele, et esitada võib vaid 1 pakkumise pakkuja kohta.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Ravimiamet
Postiaadress: 30 Churchill Place
Linn: London
Sihtnumber: E14 5EU
Riik: Ühendkuningriik
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Faks: +44 2036605555
Internetiaadress: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
28/09/2016