Pakalpojumi - 350738-2016

08/10/2016    S195

Apvienotā Karaliste-Londona: Koplietošanas rezerves darba vietu nodrošināšana

2016/S 195-350738

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Zāļu aģentūra
Pasta adrese: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Pilsēta: London
NUTS kods: UKI12 Inner London - East
Pasta indekss: E14 5EU
Valsts: Apvienotā Karaliste
E-pasts: CGprocurement@ema.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Pircēja profila adrese: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1907
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Koplietošanas rezerves darba vietu nodrošināšana.

Atsauces numurs: EMA/2016/28/SG.
II.1.2)Galvenās CPV kods
72251000 Datorkļūmes novēršanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Tādu koplietošanas rezerves darba vietu (1 galvenās un vismaz 2 papildu vietu) nodrošināšana, kuras aprīkotas ar vismaz 100 darbstacijām un saistīto IT un telefonijas aprīkojumu un kurās tiek nodrošināts internets un bezvadu internets, un kuras atbilst arī citām tehniskajās specifikācijās norādītām minimālajām prasībām.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 252 000.00 GBP
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79430000 Krīzes pārvaldības pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: UKI12 Inner London - East
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Tādu koplietošanas rezerves darba vietu (1 galvenās un vismaz 2 papildu vietu) nodrošināšana, kuras aprīkotas ar vismaz 100 darbstacijām un saistīto IT un telefonijas aprīkojumu un kurās tiek nodrošināts internets un bezvadu internets, un kuras atbilst arī citām tehniskajās specifikācijās norādītām minimālajām prasībām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 252 000.00 GBP
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 10/11/2016
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/11/2016
Vietējais laiks: 12:00
Vieta:

Eiropas Zāļu aģentūra, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, APVIENOTĀ KARALISTE.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis. Drošības apsvērumu dēļ pretendentiem jāreģistrējas līdz noteiktajam termiņam (lūdzam skatīt uzaicinājuma uz konkursu vēstuli), lai varētu apmeklēt atvēršanas sanāksmi.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Lūdzam ņemt vērā, ka katrs pretendents var iesniegt tikai 1 piedāvājumu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1. iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Zāļu aģentūra
Pasta adrese: 30 Churchill Place
Pilsēta: London
Pasta indekss: E14 5EU
Valsts: Apvienotā Karaliste
E-pasts: info@ema.europa.eu
Tālrunis: +44 2036606000
Fakss: +44 2036605555
Interneta adrese: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28/09/2016