Služby - 350745-2022

29/06/2022    S123

Česko-Strakonice: Architektonické a související služby

2022/S 123-350745

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 111-312031)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Strakonice
Národní identifikační číslo: 00251810
Poštovní adresa: Velké náměstí 2
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 38601
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřich Kotrch
E-mail: jindrich.kotrch@corporin.eu
Tel.: +420 606703203
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.strakonice.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projektová dokumentace Základní škola Dukelská, Strakonice, 0. a 1. etapa přestavby

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení projektových dokumentací - dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dokumentace provádění stavby, a to v rozsahu podle platného stavebního zákona a prováděcích předpisů a rovněž výkon a zajištění inženýrských činností za účelem vydání stavebního povolení. Vybraný dodavatel se rovněž zaváže zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 111-312031

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky realizace zakázky
Namísto:

a) Architekt -autorizovaný architekt, - autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru architektura; - min. 10 let praxe v oboru; -zkušenosti s realizací nejméně tří obdobných zakáze., Projektant - autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr, - autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru architektura, nebo v oboru pozemní stavby; - min. 10 let praxe v oboru; - zkušenosti s realizací nejméně tří obdobných zakázek

Má být:

a) Architekt -autorizovaný architekt, - autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru architektura, případně autorizace architekta se všeobecnou působností; - min. 10 let praxe v oboru od získání příslušné autorizace; -zkušenosti s realizací nejméně tří obdobných zakázek., Projektant - autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr, - autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru architektura případně autorizace architekta se všeobecnou působností, nebo v oboru pozemní stavby; - min. 10 let praxe v oboru od získání příslušné autorizace; - zkušenosti s realizací nejméně tří obdobných zakázek

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek
Namísto:
Datum: 12/07/2022
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 01/08/2022
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 12/07/2022
Místní čas: 08:01
Má být:
Datum: 01/08/2022
Místní čas: 09:01
VII.2)Další dodatečné informace: