Fornituri - 350787-2019

26/07/2019    S143

il-Belġju-Brussell: Il-kiri u l-manutenzjoni ta' roti elettriċi fir-reġjun tal-Kapitali Brussell u l-inħawi tal-madwar

2019/S 143-350787

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea
Indirizz postali: CSM1 05/P001
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: OIB.02.002 marchés publics
Posta elettronika: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefown: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5229
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5229
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-kiri u l-manutenzjoni ta' roti elettriċi fir-reġjun tal-Kapitali Brussell u l-inħawi tal-madwar

Numru ta' referenza: OIB/2019/OP/0028
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
34430000 Biċikletti
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kiri u l-manutenzjoni tar-roti elettriċi tat-tip "all in" inkluż l-assigurazzjoni u t-tiswija.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
34422000 Ċikletti b'magna awżiljarja
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-sit jew il-post ewlieni fejn irid isir ix-xogħol: Il-Belġju – ir-Reġjun tal-Kapitali Brussell u l-inħawi tal-madwar.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kiri u l-manutenzjoni ta' 75 rota elettrika.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

L-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-UE

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jehmeż mal-offerta tiegħu d-dokumenti u l-informazzjoni kollha mitluba fil-punt III.1) "Il-kundizzjonijiet għas-sehem" ta' dan l-avviż u dawk elenkati fl-Anness 1 "Lista ta' kontroll ta' dokumenti li jridu jiġu kkompletati u pprovduti" tal-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet (l-Anness 1 "Lista ta' kontroll tad-dokumenti li għandhom jitlestew u jiġu pprovduti").

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet (l-Anness 1 "Lista ta' kontroll tad-dokumenti li għandhom jitlestew u jiġu pprovduti").

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Mhux applikabbli.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/09/2019
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 17/09/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Office pour les Infrastructures et la Logistique — Bruxelles, Cours Saint–Michel 23, 1040 Bruxelles, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-Istedina għat-tfigħ tal-offerti, il-punt 4.2.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

36 xahar wara l-għoti.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

1) l-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti addizzjonali (inklużi l-mistoqsijiet u t-tweġibiet) jistgħu jitniżżlu mill-indirizz tal-Internet li ġej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5229

Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat regolarment u dawk li jitfgħu l-offerti huma responsabbli biex jaraw jekk ikunx hemm xi aġġornamenti u tibdil matul il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti;

2) l-aġenziji eżekuttivi jistgħu jiddaħħlu fil-kuntratt bħala awtoritajiet li joħorġu l-kuntratt (fil-limitu ta' 10 % tal-valur sħiħ tal-kuntratt u għall-aġenziji eżekuttivi kollha meqjusa flimkien) jekk fil-ħin li fih tkun ippubblikata din l-istedina għall-offerti, huma kienu għadhom ma nħolqux b'mod uffiċjali jew ma kinux qegħdin jinħolqu u, b'hekk, ma seta' jitniżżel l-ebda titlu formali fid-dokumenti tal-istedina għall-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) min-notifika lil dak li jitfa' lment jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan, it-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew ma jfissirx li se jwassal biex jitwaqqaf dan il-perijodu, jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/07/2019