Szolgáltatások - 350791-2019

26/07/2019    S143

Luxemburg-Luxembourg: A luxemburgi európai uniós intézmények európai tájékoztatási központjának látogatói számára biztosított vendéglátási szolgáltatások, segítségnyújtás és tanácsadás – COMM-PP-2019-000031

2019/S 143-350791

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General Communication, EC Representation au Luxembourg — COMM-PP-2019-000031
Postai cím: 7, rue Marché-aux-Herbes
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2920
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Guillermo Jurado
E-mail: COMM-REP-LUX-FIN@ec.europa.eu
Telefon: +35 2430133440

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_fr

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5117
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A luxemburgi európai uniós intézmények európai tájékoztatási központjának látogatói számára biztosított vendéglátási szolgáltatások, segítségnyújtás és tanácsadás – COMM-PP-2019-000031

Hivatkozási szám: COMM-PP-2019-000031
II.1.2)Fő CPV-kód
79420000 Vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Bizottság megfelelően képzett szolgáltatót keres Luxemburgi Képviseletének a következők terén történő segítségnyújtásra: az Európai Unió luxemburgi háza Tájékoztatási Központjába látogatók számára nyújtandó személyre szabott elhelyezés, tanácsadás és segítségnyújtás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 092 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU0 LUXEMBOURG
A teljesítés fő helyszíne:

Az Európai Bizottság Luxemburgi Képviselete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgya segítségnyújtás a Központ látogatói számára az információkeresés során, a látogatók tájékoztatása az európai politikákkal kapcsolatban, valamint válaszadás kérdéseikre és kéréseikre. Biztosítani kell továbbá a magánszemélyektől, vállalatoktól vagy állami intézményektől telefonon, levélben vagy e-mailben érkező kérdések és kérések megválaszolását. A Központhoz havonta 500-600 kérés érkezik (személyesen, telefonon vagy e-mailben).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 092 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentáció szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentáció szerinti kiválasztási kritériumok.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentáció szerinti kiválasztási kritériumok.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/09/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/09/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az elektronikus tenderbontásra az Európai Bizottság Luxemburgi Képviseletének épületében kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlattevőnként legfeljebb 2 képviselő, valamint az ajánlatkérő képviselői.

.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Kérjük, hogy az esetleges frissítésekért, pontosításokért és kérdésekért/válaszokért az ajánlattevők rendszeresen látogassanak el a következő weboldalra: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5117.

Az odaítélési eljárással kapcsolatos észrevételek az I. szakaszban szereplő elérhetőségeken jelezhetők az ajánlatkérőnek. Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon).

Az odaítélési határozatról szóló értesítést követő 2 hónapon belül az odaítélési határozat érvénytelenítésére irányuló kérelmet nyújthat be. A kérések és általunk adott válaszok, illetve a hivatali visszásságra irányuló panaszok nem célozhatják és eredményezhetik e határozat érvénytelenítésére irányuló jogorvoslati kérelem benyújtási határidejének felfüggesztését vagy új határidő elindítását. Az érvénytelenítési eljárások meghallgatásáért felelős szerv a VI.4.1) szakaszban szerepel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Város: Brussels
Ország: Belgium

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/07/2019