Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 350794-2019

26/07/2019    S143

Italien-Ispra: CAP-kontroll (den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) – Common Agricultural Policy) av jordbruksstöd genom övervakning – tillgång till produkt eller tjänst i form av ”Time Stacks” från satelliter med ultrahög upplösning (High High Resolution - HHR) 2019

2019/S 143-350794

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 133-325759)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

CAP-kontroll (den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) – Common Agricultural Policy) av jordbruksstöd genom övervakning – tillgång till produkt eller tjänst i form av ”Time Stacks” från satelliter med ultrahög upplösning (High High Resolution - HHR) 2019

Referensnummer: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72300000 Datatjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet med denna upphandling är att köpa in ”time stacks”, dvs. en signal som varierar över tid (tidsaxel), antingen som en produkt i sig själv eller genom tillgång till en portal, som gör det möjligt att extrahera informationen för vidare användning, under 2019 års kampanj.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/07/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 133-325759

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 12/08/2019
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 16/08/2019
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 13/08/2019
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 19/08/2019
Lokal tid: 09:30
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
I stället för:

Löptid i månader: 12

Ska det stå:

Löptid i månader: 6

VII.2)Övriga upplysningar: