Services - 35081-2022

21/01/2022    S15

Finland-Oulu: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035081

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Monetra Oy
National registration number: 2930159-5
Postal address: Nuottasaarentie 5
Town: Oulu
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 90400
Country: Finland
Contact person: Anne Aspelund
E-mail: hankintapalvelut_noreply@monetra.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.monetra.fi
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KESKEYTYSILMOITUS: Personec -palkanlaskenta ja -HR-järjestelmä

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Monetra konserni laajentaa Visma Public Oy:n kanssa tehtyä sopimusta, siten että kaikki konserniyhtiöt tulevat osaksi sopimusta. Osalla konserniyhtiöistä on jo entuudestaan sopimukset Visma Public Oy:n kanssa. Muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää konsernin sopimusrakennetta Visma Public Oy:n kanssa. Syynä muutokselle on Monetra-konsernin perustaminen, jolloin osa toiminnoista ja sopimuksista on siirtynyt Monetra-konsernin sisällä eri yhtiöille. Konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt Monetra Oy, Monetra Oulu Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Keski-Suomi Oy sekä Monetra Pohjois-Savo Oy.

Edellä mainitun lisäksi yhdistettävää sopimusta tullaan käyttämään palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamiseksi hyvinvointialueille. Muutoksella ei hankita uutta palvelua, vaan sopimusmuutoksella turvataan mm. hyvinvointialueiden mahdollisuus käyttää Personec -palkanlaskenta ja -HR-järjestelmää. Muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää sopimusrakennetta Visma Public Oy:n kanssa.

Uusia hyvinvointialueita ja Monetra-konsernin perustamista ei ole voitu ottaa huomioon hankittavan volyymin osalta hankintoja kilpailutettaessa, koska em. seikoista ei ole ollut tarkkaa tietoa. Näin ollen sopimusmuutoksen tarve johtuu sellaisista olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida.

Tämä sopimusmuutos luo juridiset perusteet sille, että Monetra konsernin jo asiakkailleen tuottamat palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelut ulotetaan koskemaan alueelle perustettua hyvinvointialuetta. Kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle siirtyvät hankintavolyymit jatkavat saman palvelun ja yhdistettävien sopimusten piirissä. Tämä ei tarkoita uutta tuotettavaa palvelua, koska järjestelmä on jo käytössä hyvinvointialueen nykyisillä toimijoilla. Näin ollen sopimusmuutos ei vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Monetra konserni laajentaa Visma Public Oy:n kanssa tehtyä sopimusta, siten että kaikki konserniyhtiöt tulevat osaksi sopimusta. Osalla konserniyhtiöistä on jo entuudestaan sopimukset Visma Public Oy:n kanssa. Muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää konsernin sopimusrakennetta Visma Public Oy:n kanssa. Syynä muutokselle on Monetra-konsernin perustaminen, jolloin osa toiminnoista ja sopimuksista on siirtynyt Monetra-konsernin sisällä eri yhtiöille. Konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt Monetra Oy, Monetra Oulu Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Keski-Suomi Oy sekä Monetra Pohjois-Savo Oy.

Edellä mainitun lisäksi yhdistettävää sopimusta tullaan käyttämään palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamiseksi hyvinvointialueille. Muutoksella ei hankita uutta palvelua, vaan sopimusmuutoksella turvataan mm. hyvinvointialueiden mahdollisuus käyttää Personec -palkanlaskenta ja -HR-järjestelmää. Muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää sopimusrakennetta Visma Public Oy:n kanssa.

Uusia hyvinvointialueita ja Monetra-konsernin perustamista ei ole voitu ottaa huomioon hankittavan volyymin osalta hankintoja kilpailutettaessa, koska em. seikoista ei ole ollut tarkkaa tietoa. Näin ollen sopimusmuutoksen tarve johtuu sellaisista olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida.

Tämä sopimusmuutos luo juridiset perusteet sille, että Monetra konsernin jo asiakkailleen tuottamat palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelut ulotetaan koskemaan alueelle perustettua hyvinvointialuetta. Kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle siirtyvät hankintavolyymit jatkavat saman palvelun ja yhdistettävien sopimusten piirissä. Tämä ei tarkoita uutta tuotettavaa palvelua, koska järjestelmä on jo käytössä hyvinvointialueen nykyisillä toimijoilla. Näin ollen sopimusmuutos ei vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Hankintalain 40 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Hankintayksikkö keskeyttää suorahankinnan. Hankintayksikkö ei tule toteuttamaan suorahankintailmoituksen mukaista suorahankintaa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022